narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
S011
(1) Dits tprieel van troyen; (2) Dits tpaerlement van troyen; (3) Dits vanden groten strijt daer hem her hector ende achilles in onder spraken
Trojeroman
13e eeuw
Gedichten
Nederlands
Dioc. Doornik
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
Dies es leden meneghen jaer dach / Dat tgrote heer voer troien lach...
EXPLICIT
Noit dat wanic bi onsen tiden / Die hoerde spreken van sellen striden.
Geslacht: M- Bio: Leefde in de 13de eeuw. Hij woonde in Gent, maar verder weet men niets over zijn leven.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Gent - Datering:13de eeuw - Opdracht: /
OMVANG
2276 verzen (?)
CONTEXT
/
INHOUD
Korte Trojeroman in drie hoofdstukken (die vroeger als drie afzonderlijke werkjes werden beschouwd). (1) Dits tprieel van troyen: tijdens een wapenstilstand in de Trojaanse oorlog spreken de Trojaanse ridders met hun geliefden over de hoofse minne. (2) Dits tpaerlement van troyen: verbale twist tussen de hoofse Trojaan Hector en de onbeschofte Griek Achilles. (3) Dits vanden groten strijt daer hem her Hector ende Achilles in onder spraken: over de strijd zelf, waarin Hector een glansrol vervult.
BRONNEN
Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie.
INVLOED
Jacob van Maerlant, Istory van Troyen (Jacob van Maerlant, Istory van Troyen (Narrative Sources J003).)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Engels) T.M. Guest, 'The garden in Troy. Segher's tPrieel van Troyen translated', Dutch Crossing, 41 (1990) 47-69.
(Niet opgegeven) (enkel van 'Dits tprieel van troyen') H. Adema, Segher Diengotgaf: Tprieel van Troyen (Leeuwarden, 1983)
EDITIES
BLOMMAERT (P.), Oudvlaemsche gedichten der XII, XIIIe en XIVe eeuwen, 1 (Gent, 1838) 1-26
BRINKMAN (H.), SCHENKEL (J.), eds. Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15589-623. Diplomatische editie (Hilversum, 1999) 2, 649-706
DE PAUW (N.), GAILLARD (E.), Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant naar het vijftiendeeuwsche handschrift van Wessel vande Loe. Met al de Middelnederlandsche fragmenten, diplomatisch uitgegeven, IV: De zestien gekende Middelnederlandsche fragmenten van Maerlant's Historie van Troyen uit zes verschillende handschriften, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, 3e reeks, 8, 10, 12 (Gent, 1890-1892) 65-154
DE WAARD (G.C.), DUPUIS (G.C.), Segher Diengotgaf Tprieel van Troyen, naar het Hulthemse Handschrift uitgegeven, ingeleid en geannoteerd (Culemborg, 1971 3de druk; Den Haag, 1979; Leiden, 1984 5de druk)
Handschrift Van Hulthem (KBR, 15589-623). Facsimile (Brussel, 1999)
JANSSENS (J.), JONGEN (L.), eds. Segher Diengotgaf, Trojeroman. Naar het Wissense handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1927) kritisch uitgegeven met inleiding en annotaties (Amsterdam, 2001)
KELK (J.C.), De Nederlandse poëzie van haar oorsprong tot heden,1 (Amsterdam, 1948) 39-40 (fragment)
KNUTTEL (J.A.N.), Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. I. Frankische romans (Amsterdam, 1940) 58-128
SONNEMANS (G.), Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen, dissertatie (Nijmegen, 1995) 130 (fragment)
VAN DER HEIJDEN (M.C.A.), Fraaie historie ende al waar. Ridderverhalen uit de Middeleeuwen (Utrecht, 1979) 147-183
VAN DER VALK (J.), Onze letterkunde. overzicht der Nederlandsche letterkunde met bloemlezing (Rotterdam, 1907-1910) 279-281
VERWIJS (E.), DE BRUIN (C.C.), Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst, 1 (Zutphen, 1965) 166-179 (fragment)
LITERATUUR
AVONDS (P.), JANSSENS (J.D.), Politiek en literatuur. Brabant en de slag bij Woeringen (1288) (Brussel, 1989) 123-126
BLOMMAERT (P.), De Nederduitsche schryvers van Gent (Gent, 1861) 13-17
DESCHAMPS (J.), Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal-en letterkunde en geschiedenis. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt-24 dec 1970, Catalogus (Leiden, 1972, 2de druk)
GERRITSEN (W.P.), 'Pollites, Pirrus en Penthiseleye. Compositietechniek in Maerlants Historie van Troyen', in: R. Jansen-Sieben, S. de Vriendt, R. Willemyns, eds. Spel van zinnen. Album A. van Loey (Brussel, 1975) 125-136
GERRITSEN (W.P.), VAN GESTEL (F.C.), 'De Troje-roman van Segher Diengotgaf', in: Handelingen van het achtentwintigste Nederlands Filologencongres (Nijmegen, 1964) 103-104
JANSSENS (J.D.) Analyse van de structuur en de verhaaltechniek in de hoofse, oorspronkelijke Middelnederlandse ridderroman. Een vergelijkende interpretatie van de Trojeroman van Segher Diengotgaf, de roman van Walewein, de roman van Heinric en Margriete van Limborch en de Seghelijn van Jherusalem, dissertatie (Leuven, 1976) 52-83, 550-558
JANSSENS (J.D.), 'De handschriftelijke overlevering van de Trojeroman van Segher Diengotgaf', in: E. Cockx-Indestege e.a., eds. Miscellanea neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps (Leuven, 1987) 153-161
JANSSENS (J.D.), 'De Trojeroman van Segher Diengotgaf', in: Werkgroep Ufsal-Docebo, Roman en onderwijs. Nieuwe benaderingsmogelijkheden van de roman in het onderwijs (Leuven, 1979) 131-152
JANSSENS (J.D.), 'Segher Diengotgaf of Jacob van Maerlant aan het woord? Blinde motieven bij Segher of structurele verwijzingen bij van Maerlant?', in: G. van Eemeren, F. Willaert, eds. 't Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur der nagedachtenis van Prof. Dr. L. Rens, Acco ML, 332 (Leuven/Amersfoort, 1986) 43-53
JOLLES (A.F.E.), Segher Diergotgafs Tprieel van Troyen en de hoofse minne, doctoraalscriptie (Amsterdam, s.d.)
JONGEN (L.), 'Met voorbedachte rade. De Troje-bloemlezing in het handschrift-Van Hulthem', in: K. Porteman, W. Verbeke, F. Willaert, eds. Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten (Leuven, 1996) 111-118
JUNGMAN (M.E.M.), VOORBIJ (J.B.), Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem, CD-rom (Utrecht, 1999) nrs. 143-145
KESTEMONT (M.), ‘Seghers wapenfeiten. Oude en nieuwe hypotheses omtrent de Trojeroman, het huis van Gaasbeek en het handschrift-Van Hulthem’, in: Spiegel der Letteren, 52 (2010) 249-275
SONNEMANS (G.), Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen (Boxmeer, 1995) 1, 174-176
STIKVOORT (A.W.H.), Wat Seger Diergotgaf schreef en hoe het werd overgeleverd (doctoraalscriptie Leiden, s.d.)
VAN DE VELDE (E.), De Trojeroman van Segher Diengotgaf: een genetische, structurele en receptie-esthetische benadering, licentiaatsverhandeling (Leuven, 1985)
VAN ELSLANDER (A.), 'De fragmenten van de Istory van Troyen', in: De Gulden Passer, 25 (1947) 104
VAN GESTEL (F.C.), Segher-problemen. Verkenningen naar wezen, structuur en herkomst van het werk van Segher Dieregotgaf (doctoraalscriptie Utrecht, 1964)
VARENBERGH (E.), in: Biographie Nationale, 6 (1878) 55-56
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jeroen Deploige
Pieter-Jan De Grieck

Update:
2011-07-28 15:12:18