narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0146
Vitae et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisos. De origine candidissime ordinis praemonstratensis
16e eeuw
Hagiografie
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Prol.: Pio, docto, prudentissimoque viro D. Joanni Geelmuden...-- Corpus: Anno Dominicae incarnationis 1163 conventus D. Virginis Horti Mariae fundatur...
EXPLICIT
... in canonicatu modo vivit et superest anno 1575
Geslacht: M- Bio: geb. 1528/9, 1545 intrede in Mariëndal te Lidlum, pastoor te Menaldum en Berlikum, gest. 1583 te Oldekerk-Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Lidlum - Datering:1575, zie voor de tekstoverlevering Wumkes ed. xxxvi-xlix - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Levens van de abten van Mariëngaarde bij Hallum.
BRONNEN
Brevis Historia (Brevis Historia (NL0510).)
Sibrandus, Vita Fretheryci (Sibrandus, Vita Fretheryci (NL0054)
Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi vodelicet et Iarici similiter et Ethelgeri (Vita et gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi vodelicet et Iarici similiter et Ethelgeri (NL0144))
Vita Siardi (Vita Siardi (NL0143))
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
HUGO (C.L.), Sacrae Antiquitatis Monumenta, 2 (St. Dié, 1731) 220-267
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, VIII (Leiden 1708) 350-382
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta… III (Den Haag, 1738, 2e druk) 241-266
WUMKES (D.A.) ed., Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929) 1-31
LITERATUUR
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 183-184
HAITSMA MULIER (E.O.G.), VAN DER LEM (G.A.C.), Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990) nr. 293
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 82
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V 728
VAN DER AA, Biographisch woordenboek der Nederlanden XI 343-344
WATERBOLK (E.H.), Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen en Djakarta 1952)
WUMKES ed. i-xlix
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-17 14:43:05