narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0200
De ortu domus fratrum in Doesborch
15e-16e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Cognitio preteritorum multum confert ad cautelam futurorum...
EXPLICIT
...Arnoldus Novimagii primicias solempniter celebravit ad laudem Dei.
Geslacht: M- Bio: Johannes Aelwilre verbleef sedert 1455 in het fraterhuis te Doesburg, waar hij procurator werd. Hij is aldaar in 1493 gestorven.-Status auteur (orde, functie):
Geslacht: M- Bio: Egbertus Traiecti treed in 1509 in in het fraterhuis te Doesburg. Vanaf 1534 is hij biechtvader van de zusters in het klooster Sion (bij Doetinchem) tot zijn dood in 1559.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het fraterhuis S. Gregorius/Mariënberg te Doesburg - Datering:Begonnen na 1460 en vóór 1482 (Weiler (1974) XVI-XX). De kroniek is tot in het jaar 1559 door Egbertus Traiecti voortgezet. Deze begon daar vermoedelijk na zijn priesterwijding in 1517 aan - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Vanwege hun gehoorzaamheid aan het pauselijk interdict in de strijd tussen Rudolf van Diepholt en Zweder van Culemborg om de Utrechtse bisschopszetel (uitgesproken in 1425), verbleven de Zwolse broeders in ballingschap in Doesburg. In 1429 vestigden ze zich in een aangekocht huis. In 1571 werd het huis opgeheven.
INHOUD
Kroniek van het fraterhuis te Doesburg vanaf 1425 tot in het jaar 1559.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) gedeeltelijk: G.H.M. DELPRAT, Verhandelingen over de Broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw (Arnhem 1856, 2e verm. dr.).
EDITIES
MOLL (W.), 'Aanteekeningen van een tijdgenoot, betreffende de opkomende kerkhervorming en hare verbreiding, inzonderheid in het fraterhuis te Doesburg', in: Kerkhistorisch Archief 3 (1862) 108-115 (fragment)
WEILER (A.G.), Necrologie, kroniek en cartularium C.A. van het fraterhuis te Doesburg (1432-1559); voorzien van paleografische en boek-archeologische aantekeningen door A. GRUIJS (Leiden 1974, Kerkhistorische Bijdragen 4) 11-152
LITERATUUR
ALBERTS, Geschiedenis van Gelderland (2de druk) 260
ALBERTS, Historiographie 65 167
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 47-48
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 294
GRUIJS (A.), zie onder ed. XXXIII-XXXVIII
MOLL (W.), 'Aanteekeningen van een tijdgenoot betreffende de opkomende kerkhervorming en hare verbreiding, inzonderheid in het fraterhuis te Doesburg', in Kerkhist. Arch. 3 (1862) 108-115
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 86
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 382-90
SCHOENGEN (M.), 'Het Weduwenhuis te Doesburg', in: BM Gelre 5 (1902) 383-386
WEILER (A.G.) ed., VII-XXX VII-XXX
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 110-119, 206-207
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-11-17 16:02:13