narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0287
Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda
15e-16e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Quoniam gesta preteritorum patrum...
EXPLICIT
... per quem nostris est concessa victoria. Amen.
Geslacht: M- Bio: intrede vóór 1455 in het carmelietenklooster te Haarlem, waarvan hij in 1476 prior werd. Van 1479 tot 1480 was hij prior van het carmelietenklooster te Woudsend. In 1495 was hij weer in Haarlem, nu als subprior. Hij is waarschijnlijk in 1504 te Haarlem gestorven, maar ook 1525 wordt als mogelijk sterfjaar genoemd (Roefs, 24-25, Ebels, 31). Hij stond in relatie met de familie van Brederode, waarover hij een kroniek schreef.-Status auteur (orde, functie): Karmelieten (OCarm)
Geslacht: M- Bio: St.-Maartensklooster te Keulen; 1491 naar het klooster te Egmond als tijdelijke proost.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
Geslacht: M- Bio: Roefs wijst op Balduinus de Haga, in de eerste helft der 16e eeuw bibliothecaris van het klooster te Egmond, als eindredacteur.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het graafschap Holland - Datering:de tweede redactie werd kort na 1494 begonnen en aangevuld tot in 1525, waarbij de oorspronkelijke kroniek op vele plaatsen werd geïnterpoleerd(Roefs ed., 42-45) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Johannes a Leydis vervaardigde in 1491 ook een afschrift van het Speculum Historiale van Arnoldus Bostius (Vaernewijck), carmeliet uit Gent (1445-1499) Milaan, Biblioteca Brera AE XII, 22). Zie voor zijn theologische werken: I. Rosier, Biographisch en bibliografisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel. Van 1235 tot het midden der achttiende eeuw (Tielt 1950, Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf 10) 54.
INHOUD
Kloosterkroniek. Kroniek van het benedictijnerklooster te Egmond, ingedeeld naar de elkaar opvolgende abten. De relatie van het klooster tot de graven van Holland en de heren van Egmond staat centraal.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (cartularia e.a. documentaire bronnen uit Egmondse kloosterarchief (Roefs ed., 54-94).)
Annales Egmundani (NaSo-Link)
Chronicon Egmundanum (Chronicon Egmundanum en/of Annales Egmundensis) (NaSo-Link)
Johannes Beke, Chronographia (Johannes de Beke, Chronographia (zie J189, NL0546, NL0547, NL0548, NL0549, NL0550)) (NaSo-Link)
Johannes Gherbrandi a Leydis, Chronicon comitum Hollandiae (Johannes Gherbrandi a Leydis, Chronicon comitum Hollandiae (NL0285))
Passio sancti Ieronis presbyteri (Vita Ieronis (NL0066))
Ruopertus, Vita sancti Adalberti Confessoris (Ruotpertus, Vita sancti Adalberti (NL0001))
Vita (secunda) sancti Adalberti (Vita (secunda) sancti Adalberti (NL0003))
INVLOED
Cornelis Aurelius, Divisiekroniek
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Niet opgegeven) VAN HERK, Kronyk van Egmond, of Jaarboeken... In 't Latyn beschreeven door Broeder Jan van Leyden,... Alkmaar 1732 (17392), 1-226 (herdrukt in: Opgang 11 (1931) passim).
EDITIES
MATTHAEUS (A.), Chronicon Egmundanum seu Annales regalium abbatum Egmundensium auctore Fr. Johanne de Leydis , accedunt praeter Theoderici a Leydis Breviculos, Leonis monachi Egmundensis Breviculi majores, historiam comitum continentes, qui Egmundae sepulti (Lugduni Batavorum 1692) 1-143
ROEFS (V. J. G.), De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis 0. Carm. (Sittard 1942, diss. Nijmegen) 115-260
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 43-46
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 303
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) 1746
DE HOOP SCHEFFER (J. G.), 'De kronijk van Jan Gerbrands van Leiden en 't Haarlemsche kettergeding van 1458 in 't vervolg dier kronijk', in: Studiën en bijdragen op het gebied der historische theologie, 3 (1876) 133-138
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 102
EBELS-HOVING (B.), 'Johannes a Leydis en de eerste humanistische geschiedschrijving van Holland', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis van Nederland, 100 (1985) 26-51
EBELS-HOVING (B.), 'Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering', in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans, eds. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen IV) 217-242
HOF (J.), De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage, Haarlem 1973, Holl. Studiën 5) 13-14
HULSHOF (A.), 'Twee handschriften der eerste bewerking van Johannis a Leydis' Egmonder kroniek teruggevonden', in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e r. 10 (1912) 370-398
LEVELT (S.), ‘Johannes a Leydis’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 923
LULOFS (M.), 'Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485)', in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans, eds. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 79-100
MATTHAEUS (A.) ed. 2*-2v**
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 76
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 129-137,195-196
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 662
ROEFS (V. J. G.) ed. 15-111
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 116-121
TILMANS (K.), Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 22 (1968-69) 171-208
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-12-14 13:29:33