narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0316
Dictamen rigmicum per modum ymni de conversione, vita et moribus sive gestis venerabilis viri magistri Gerardi re et cognomine magni
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
INCIPIT
Traiectensis dyocesis ymnum canens sis hylaris...
EXPLICIT
...sit trinitati simplici ex hoc nunc evo perpeti. Amen.
Geslacht: M- Bio: Becker (zie ed., 197-199) schrijft het werk toe aan Thomas a Kempis. Brandsma (zie ed., 11-14) schrijft het werk toe aan Hendrik Mande (regulier kanunnik in het klooster Windesheim, overleden in 1431 te Delft) en Weiler (1984) beschouwt Hendrik Mande eveneens als mogelijke auteur. Goudriaan noemt de dichter van de tekst 'een donaat van Windesheim'.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:1421. Kühler neemt aan dat deze en de andere aan Geert Grote gewijde levensbeschrijvingen (NL0307, NL0216) teruggaan op een verloren gegaan voorbeeld, dat wellicht geschreven zou zijn door Johannes Cele ( 1417). Post bestrijdt deze theorie. Vergelijk ook Epiney-Burgard (1970, 7-8). - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
In 1340 kwam Geert Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie, in Deventer te wereld als zoon van de lakenkoopman en schepen Werner Grote en Heilwig van der Basselen. Tijdens de pestepidemie in 1349-1350 verloor hij beide ouders. In 1357 behaalde Geert Grote aan de universiteit te Parijs zijn magistergraad, waarna hij theologie, kerkelijk recht, astronomie en medicijnen studeerde. In 1362 en 1371 verwierf hij prebenden in Aken in Utrecht. Tussen 1372 en 1374 kwam Geert Grote tot inkeer en deed afstand van zijn prebenden, vermoedelijk naar aanleiding van een ernstige ziekte. Op 21 september 1374 stelde hij een gedeelte van zijn ouderlijk huis beschikbaar voor religieuze vrouwen. Zelf verbleef hij vermoedelijk tot in 1378 in het klooster Monnikhuizen bij Arnhem. Op 20 augustus is Geert Grote in Deventer overleden aan de pest.
INHOUD
Berijmde levensbeschrijving van Geert Grote.
BRONNEN
INVLOED
Petrus Hoorn, Vita magistri Gerardi Magni (Petrus Hoorn, Vita magistri Gerardi Magni (NL0307))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Frans) H.P. VANDERSPEETEN, zie ed., 355-365.
EDITIES
BECKER (V.), 'Een berijmde levensschets van Geert Groote', in: De Katholiek 90 n.r. 2 (1886) 199-207
BRANDSMA (T.), 'Twee berijmde levens van Geert Groote', in: Ons Geestelijk Erf 16 (1942) 32-37
VANDERSPEETEN (H.P.), 'Hymne en l'honneur du vénérabie Gérard Groote', in: Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique 1877 , 345-354
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 27-31
BECKER (V.), 'Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim', in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, 10 (1887) 197-199
BRANDSMA (T.), zie ed. 5-15, 20-23
BREMMER jr. (R.H.), Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum/Leeuwarden 2004). 1-10
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 215
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 1734
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 54) 39874
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote, fondateur de la Dévotion Moderne. Lettres et traites (s.l. 1998)
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 11933
KÜHLER (W.J.),'De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis', in: NAKG n.s. 25 (1932) 49-64
KÜHLER (W.J.),'De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver', in: Studiën n.r. 65, deel 119 (1933) 66-105
POST (R.), 'De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid', in: Studia Catholica 18 (1942) 313-336; 19 (1943) 9-20
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 176-194
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IV (Roma, 1962-) 193
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
TIECKE (J.G.J.), De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941, diss. Nijmegen) 40087
VAN DIJK (R.T.M.), 'De onvoltooide weg van Geert Grote', in: Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning 45 (1984) 100-111
VAN GINNEKEN (J.), Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942, Verh. Ned. Ak. v. Wetensch., afd. Letterk. n.r. 47, 2)
VANDERSPEETEN (H.P.), zie ed. 338-344
WEILER (A.G.), 'Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf 69 (1995) 114-132
WEILER (A.G.), 'Leven en werken van Geert Grote, 1340-1384', in: DE BRUIN (C.C.), PERSOONS (E.), WEILER (A.G.) ed., Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984) 20333
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-11-18 09:52:01