narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0317
Dictamen de eodem magistro Gerardo in quo diffusius predicta omnia replicantur necnon et de virtuosa vita ac moribus magistri Florentii eius discipuli et imitatoris precipui
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
INCIPIT
Laudemus bonum Dominum qui natum suum prodigum...
EXPLICIT
...sit iam tuum precomium. Amen.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:kort na 1421 (Brandsma, zie ed., 16) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
In 1340 kwam Geert Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie, in Deventer te wereld als zoon van de lakenkoopman en schepen Werner Grote en Heilwig van der Basselen. Tijdens de pestepidemie in 1349-1350 verloor hij beide ouders. In 1357 behaalde Geert Grote aan de universiteit te Parijs zijn magistergraad, waarna hij theologie, kerkelijk recht, astronomie en medicijnen studeerde. In 1362 en 1371 verwierf hij prebenden in Aken in Utrecht. Tussen 1372 en 1374 kwam Geert Grote tot inkeer en deed afstand van zijn prebenden, vermoedelijk naar aanleiding van een ernstige ziekte. Op 21 september 1374 stelde hij een gedeelte van zijn ouderlijk huis beschikbaar voor religieuze vrouwen. Zelf verbleef hij vermoedelijk tot in 1378 in het klooster Monnikhuizen bij Arnhem. Op 20 augustus is Geert Grote in Deventer overleden aan de pest. Florens Radewijns (1350-1400) was de stichter en de eerste rector van het Heer-Florenshuis te Deventer (broeders van het Gemene Leven). In 1387 stichtte hij het klooster Windesheim bij Zwolle. Florens Radewijns is in 1400 overleden.
INHOUD
Lofzang op Geert Grote en zijn leerling Florens Radewijns.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BRANDSMA (T.), 'Twee berijmde levens van Geert Groote', in: Ons Geestelijk Erf 16 (1942) 39-51
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 2: De eeuw van Ruusbroec (Antwerpen, 1953) 282
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRANDSMA (T.), zie ed. 17-31
BREMMER jr. (R.H.), Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum/Leeuwarden 2004). 1-10
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 216
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 1734
EPINAY-BURGARD (G.), 'La vie et les écrits de Florent Radewijns en langue vernaculaire', in: Ons Geestelijk Erf 63 (1989) 370-384
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 54) 3
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote, fondateur de la Dévotion Moderne. Lettres et traites (s.l. 1998)
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 11933
POST (R.), 'De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid', in: Studia Catholica 18 (1942) 313 n. 5
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 176-194
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IV (Roma, 1962-) 193-194
TIECKE (J.G.J.), De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941, diss. Nijmegen) 40087
VAN DIJK (R.T.M.), 'De onvoltooide weg van Geert Grote', in: Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning 45 (1984) 100-111
VAN GINNEKEN (J.), Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942, Verh. Ned. Ak. v. Wetensch., afd. Letterk. n.r. 47, 2)
WEILER (A.G.), 'Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf 69 (1995) 114-132
WEILER (A.G.), 'Leven en werken van Geert Grote, 1340-1384', in: DE BRUIN (C.C.), PERSOONS (E.), WEILER (A.G.) ed., Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984) 20333
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-10-12 21:11:59