narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0376
Vitae et gesta abbatum in Adwerth
15e-16e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Munster
Groninger Ommelanden
INCIPIT
Anno Domini MCXCII nonis Junii...
EXPLICIT
... anno currenti LXXXV.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het cisterciënserklooster Aduard - Datering:1485, daarna is de kroniek op verschillende tijdstippen aangevuld (Brugmans ed.) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Kloosterkroniek. Kroniek van het klooster Aduard (cisterciënzer orde) over de jaren 1192-1485, bestaande uit levensbeschrijvingen van de abten. Deze kroniek is vervolgd tot in 1578.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) VAN ENGEN (H.), VAN MOOLENBROEK (J.), ‘De abtenkroniek van Aduard: Latijnse tekst en Nederlandse vertaling’, in: J. Van Moolenbroek, J.A. Mol, De abtenkroniek van Aduard (Hilversum, 2009) 229-329
(Niet opgegeven) H. v. R(IJN), Kerkelijke historie ende outheden der zeven Vereenigde Nederlanden, V (Leiden 1726) 325-353. H. v. R(IJN), Oudheden en gestichten van Groningen..., Leiden 1724, 211-322.
EDITIES
BRUGMANS (H.), 'De kroniek van het klooster Aduard', in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902) 35-110
KOPPIUS (F.), Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdensium XV (Groningen, 1850, diss. Groningen) 1-60
VAN ENGEN (H.), VAN MOOLENBROEK (J.), ‘De abtenkroniek van Aduard: Latijnse tekst en Nederlandse vertaling’, in: J. Van Moolenbroek, J.A. Mol, De abtenkroniek van Aduard (Hilversum, 2009) 229-329
VAN HEUSSEN (H. F.), Historia episcopatuum foederati Belgii... II (Lugduni in Batavis, 1719; 2e ed.: Antverpiae, 1733; 3e ed.: Antverpiae, 1755) 32-43
LITERATUUR
BAKKER (F.), VAN SCHAÏK (R.), ‘Aduard: Richardus de Busto’, in: P.J. Margry, C. Caspers, eds. Bedevaartplaatsen in Nederland 1 (Hilversum 1997) 94-99
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOERSMA (J.W.), 'De opgraving van de abdij Aduard', in: J. Arkema e.a., eds. Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham, Den Horn (Bedum, 1992) 37-46
BREMMER jr. (R.H.), Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum/Leeuwarden 2004).
BRUCH (H.), Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' Kritiek (Leeuwarden, 1952) 10
BRUGMANS (H.), 'De kroniek van het klooster Aduard', in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902) 12785
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 383
DAMEN (C. I.), Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen, 1972, diss. Nijmegen) 14
EBELS-HOVING (B.), 'Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering', in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans, eds. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen IV) 217-242
FRUYTIER (J.), 'Richard', in: P.C. Molhuysen en P.J. Blok, eds. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 2 (Leiden, 1912)
KOPPIUS (F.), Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdensium XV (Groningen, 1850, diss. Groningen) IX-XV
KRONENBURG (J.A.F.), Neerlands heiligen, IV (Amsterdam, 1912) 125-135
MOL (J.A.), 'Aduard 1192-1594. Een korte geschiedenis van het klooster', in: J. Arkema, e.a. eds. Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham, Den Horn (Bedum, 1992) 19-36
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 79-80
NANNINGA UITTERDIJK (J.), Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard (Groningen (1870), herdr. Groningen 1973)
POST (R.R.), 'Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 47 (1922) 168-277
POST (R.R.), 'Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 48 (1923) 1-236
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 196-197
PRAAMSTRA (H.), BOERSMA (J.W.), 'Die archäologischen Untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und St. Bernardus in Aduard (Gr.)', in: Palaeohistoria, XIX (1977) 173-259 (183-202)
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 259-260
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 143, 151-154
TROMP (C.), ed. Groninger kloosters (Assen/Maastricht, 1989) 28-34
VAN DER HEIDEN (P.), 'De hervormde kerk te Aduard: ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster St.-Bernard', in: Groninger kerken, 8 (1991) 81-87
VAN ENGEN (H.), VAN MOOLENBROEK (J.), ‘De abtenkroniek van Aduard: Latijnse tekst en Nederlandse vertaling’, in: J. Van Moolenbroek, J.A. Mol, De abtenkroniek van Aduard (Hilversum, 2009) 229-329
VAN HETEREN (W.), 'De gelukzalige Richard van Aduard', in: Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 41 (Amsterdam, 1892) 95-107
VAN MOOLENBROEK (J.), 'A cistercian saint? The life and cult of Emanuel Sescalco (+1298), bishop of Cremona, but buried in the abbey of Aduard near Groningen', Cîteaux Commentarii Cistercienses, 62 (2011) 187-214
VAN MOOLENBROEK (J.), ‘Richardus Anglicus en Emanuel van Cremona. Historie en memorie van twee dertiende-eeuwse heiligen van de cisterciënzer abdij Aduard’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 13 (2010) 64-73, 88-95, 97-112
VAN MOOLENBROEK (J.), De abtenkroniek van Aduard (Hilversum, 2010)
WILLEBRANDS (A.), 'De St.Benedictusabdij te Menterwold', in: Cîteaux in de Nederlanden, 7 (1956) 218-220
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2013-06-03 17:19:48