narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0510
Brevis Historia
15e-16e eeuw
Kronieken
Lijsten
Latijn
Dioc. Utrecht
Friesland
INCIPIT
Anno Dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tercio...
EXPLICIT
...prefuit annis 4 et 22 hebdomadibus.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Het premonstratenzer klooster Mariëngaarde bij Hallum - Datering:Tijdens de abten Tako Aebinga (1485-1506) en Johan van Hasselt (gest. 1548). Wellicht is er meer dan één schrijver aan te wijzen - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Kloosterkroniek van Mariëngaarde, vanaf de stichting (1163) tot in het jaar 1548. De kroniek begint met een lijst van abten; te beginnen met abt Tako Aebinga (1485-1506) worden de mededelingen uitvoeriger. Zie ook NL0054, NL0055, NL0143, NL0144, NL0145, NL0146.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
WUMKES (D. A.), Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929, diss. Groningen) 90-97
WYBRANDS (A. W.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879) 253-262 (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRUCH, Friese kronieken, 8
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 284
LAMBOOIJ (H.T.M.), MOL (J.A.) m.m.v. GUMPERT-HEPP (M.), NOOMEN (P.N.), Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Hilversum, Leeuwaren 2001) 43525
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 80
WUMKES (D. A.) ed. XXXI-XXXII
WYBRANDS (A.W.), ed. Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden, 1879) XXVI-XXVII
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-19 10:35:39