narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0550
Historia de pontificibus Traiectensibus et comitibus Hollandiae, Continuatio V
14e eeuw
Kronieken
Latijn
INCIPIT
Qui post modicum intervallum...
EXPLICIT
...ipso die Margarete virginis anno quo supra.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:eind 14e eeuw. Laatste en belangrijkste van vijf vervolgen (indeling naar Bruch ed., 320-352) op de kroniek van Johannis de Beke (J189) - Opdracht: /
OMVANG
19 paragrafen (ed. Bruch)
CONTEXT
/
INHOUD
Vervolg op de kroniek van Johannis de Beke, tot in 1393.
BRONNEN
Historia de pontificibus Traiectensibus et comitibus Hollandiae
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s-Gravenhage 1973, RGP grote serie, 143) 333-352
BUCHELIUS (A.), LAP VAN WAVEREN (G.), Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis... (Utrecht 1643) 122-132
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOLHUIS VAN ZEEBURGH (J.), 'Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 8 (1875) 365-374
BROKKEN (H. M.), Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten ('s-Gravenhage 1981, diss. Leiden) deel III, hoofdstuk II
BRUCH (H.), 'De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft', in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 72 (1953) 65-66, 87-89
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s-Gravenhage 1973, RGP grote serie, 143) 320-352
BRUCH (H.), ed. Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (Den Haag 1982, RGP, Grote Serie 180) X-XLIII
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 26-27
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 297
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 284-302
HINTZEN (J. D.), 'Het Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e r 9 (1922) 138
JANSE (A.), ‘Beke, Johannes de’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) , 163
JANSE (A.), ‘De Nederlandse Beke opnieuw bekeken’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 9 (2006) 116-149
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 18 (1963-64) 143-166
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 20 (1965-66) 110-146
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 22 (1968-69) 171-208
LINKS
Desiderata:
Verdere bestudering van alle continuaties is wenselijk

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2012-02-10 15:23:11