narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0554
Chronicon Hollandiae
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Hollandie primordialis civitas dicitur Vlaerdinck...
EXPLICIT
hs. Brussel: Anno Domini 1433 fuit generale passagium.-- hs. Utrecht: ...et bona eius acceperunt eius heredes.
Geslacht: M- Bio: Romein vermoedt dat de auteur uit de omgeving van de Amsterdamse familie Eggert komt, gezien de uitvoerige berichten over Willem Eggert (c.1360-1417), thesaurier van Willem VI, graaf van Holland (1404-1417).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het graafschap Holland - Datering:na 1459. Volgens Obreen vertoont deze kroniek grote verwantschap met de Hollandse kroniek van Jan Gerbrandszoon van Leiden (NL0285), volgens Bruch met de eerste redactie van deze kroniek. De autograaf van de eerste redactie van de Hollandse kroniek van Jan Gerbrandszoon van Leiden wordt echter voorafgegaan door een gedeeltelijk afschrift van dit Chronicon Hollandiae. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat het Chronicon Hollandiae een uittreksel is van de kroniek van Jan Gerbrandszoon van Leiden, zoals Bruch veronderstelt - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Kroniek van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht, tot in 1459.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
OBREEN (H.), 'Chronicon Hollandiae (-1459)', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 46 (1925) 3-42
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOS-ROPS (J.A.M.Y.), 'Willem Eggert (ca. 1360-1417). Een Amsterdamse koopman in grafelijke dienst', Hollandse Studiën 12 (1982) 37-72
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 40-41
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 179
LEVELT (S.), ‘Chronicon Hollandiae’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 346
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 33
OBREEN (H.), ed. 39873
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 351
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 110-112
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-12-06 15:45:01