narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
F007
Cathalogus et cronica principum et comitum Flandrie et forestariorum que terra olim dicebatur terra de buc vel nemus regionis sine misericordia etc
Flandria Generosa C
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Doornik
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
(hs. Brussel II 3743) Anno ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi veri Dei vivi VIc et vicesimo primo temporibus Eraclii imperatoris...
EXPLICIT
(hs. Brussel II 3743) ...item in Flamingo Scoendycke dranc den wyn coel doe Vlaendren hadde menighen poel.
Geslacht: M- Bio: een Vlaming (?) (Lambert).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Vlaanderen (?) - Datering:vermoedelijk kort na 1423 en voor 1452 (Lambert) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Geschiedenis van Vlaanderen van 621 tot 1423. In sommige handschriften werd de tekst nog voortgezet (cfr. hss.).
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (volksverhalen)
Continuatio Claromariscensis
Galterus Brugensis
Galterus Tervanensis
Vincentius Bellovacensis
INVLOED
N.A. (herhaaldelijk herwerkt, ingekort en geïnterpoleerd in de moderne tijden (o.a. Pierre Haschard en Cornille Gaillaert) (Lambert))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) bewerkte vertalingen cfr. Excellente Cronike van Vlaenderen en Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467
EDITIES
DE SMET (J.-J.), Recueil des chroniques de Flandre - Corpus chronicorum Flandriae, 1, Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, Publications in 4, (3)/ Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1837) 19-257
LITERATUUR
BETHMANN (L.C.), 'Lettre à M. l'abbé Carton sur les généalogies des comtes de Flandre', in: Les chronikes des contes de Flandres. Texte du treizième siècle, publié pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque Nationale à Paris, Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre-Occidentale, 1e série: Chroniques générales de Flandre, 29 (Brugge, 1849) 24-27
BRIAL (J.J.), 'Anonymes, auteurs de Généalogies des Comtes de Flandre', in: Histoire littéraire de la France, 15 (Paris, 1869) 19-21
FRIS (V.), 'Flandria Generosa sive Chronicon comitum Flandrensium', in: Essai d'une analyse des Commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae, 1561) de Jacques de Meyere. Pars I: Examen des sources des Annales Flandriae, Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres, 37 (Gent, 1908) 115-123
JANSSENS (J.D.), 'Subtiel vertellen, Middeleeuwse epiek in de Lage Landen', in: J.D. Janssens e.a., eds. Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 18 (Amsterdam, 1998) 9-35 (17-18)
KELDERS (A.), ‘“Tot verbreiding der kennis en ontwikkeling der vaderlandsliefde”: kronieken ter perse’, in: L. Milis, V. Lambert, A. Kelders, eds. Verhalende bronnen: Repertoriëring, editie en commercialisering (Gent, 1996) 35-49
KELDERS (A.), ‘De geschiedenis van Vlaanderen herzien en aangevuld. Recyclage en tekstuele innovatie in de laatmiddeleeuwse Flandria Generosa’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 19 (2005) 156-169
KELDERS (A.), ‘Flandria generosa’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 621-622
KELDERS (A.), ‘Laverend tussen de hof der historie en de warande der literatuur. Kroniekschrijving in het graafschap Vlaanderen’, in: R. Jansen-Sieben, J. Janssens, F. Willaert, eds. Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde (Hilversum, 2000) 167-177
KELDERS (A.), Kronieken van Vlaanderen. Historie en historiografie in de laatmiddeleeuwse Flandria Generosa, onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 1999) passim
LAMBERT (V.), ‘De Brugse Metten: een andere lieu de mémoire van de Vlamingen’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 139 (2002) 185-198 (195-197)
LAMBERT (V.), ‘De Guldensporenslag van fait-divers tot ankerpunt van de Vlaamse identiteit (1302-1838): de natievormende functionaliteit van historiografische mythen’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 115 (2000) 365-391 (383-384)
LAMBERT (V.), ‘Oorsprongsmythe en nationale identiteit. De forestiers van Vlaanderen (slot)’, in: De Leiegouw, 49 (2007) 163-181 (passim)
LAMBERT (V.), ‘Oorsprongsmythe en nationale identiteit. De forestiers van Vlaanderen’, in: De Leiegouw, 49 (2007) 103-121
LAMBERT (V.), De Kronieken van Vlaanderen 1164-1520: een overzicht, met bijzondere aandacht voor hun basis, de 80-86
LE CLERC (V.), 'Chroniques', in: Histoire littéraire de la France, 21 (Parijs, 1847) 666-668, 706-708
LORENZ (O.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1887 3de druk; reprint: Graz, 1966) 22
MOEGLIN (J.-M.), ‘Une première histoire nationale flamande. L’Ancienne chronique de Flandre (XIIe-Xiie siècles)’, in: D Barthelemy, J.-M. Martin, eds. Liber largitorius: Etudes d’histoire médiévales offertes à Pierre Toubert pas ses élèves (Genève, 2003) 455-476
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 207
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 173
LINKS
Desiderata:
kritische uitgave

Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2011-06-24 08:53:41