narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
H029
Vita, translationes, miracula Landoaldi, Landradae et sociorum
Vita, translationes, miracula sancti Landoaldi. Elevatio sanctae Landradae
10e eeuw
Correspondentie
Hagiografie
Latijn
Dioc. Kamerijk
Graafschap Henegouwen
INCIPIT
Voorafgaande oorkonde van bisschop Notker van Luik als officiële sanctie van het levensverhaal: Intitulatio: Nodkerus quem acsi indignum sanctae Mariae sanctique Landberti mancipium, praedicant tamen episcopum, Womaro venerabili in Christo patri et fratribus Gandensibus...-- Narratio: Postulare, immo exhortari facultatulam nostre modicitatis, patres reverentissimi, non dubitastis ut ex mirabilibus, saeculis omnibus et gentibus praedicandis, nostris diebus...-- Corpus: Francorum regnum a sui principio semper infatigabile tunc prae ceteris sibi collimitaneis visum est florere, cum imago Dominicae fidei colla passum est inclinare...
EXPLICIT
...sospitati pristinae reddita, candelam sanctis devote offerens, cinctorium simul protulit, pro indepta incolumitate gratias Deo per sanctorum merita immensas retulit.
Geslacht: M- Bio: monnik, scholaster, 990-1007 abt van Lobbes (?ca. 950/+31 oktober 1007). (NaSo H025): volgens Baix met co-auteur Notger. (NaSo H027): vroeger aan Notgerus toegekend, algemeen wordt Herigerus als auteur erkend (zie bijvoorbeeld Kurth, 1905). Dierkens betwist dit, volgens hem gaat het over een anonieme auteur uit de elfde eeuw (Dierkens, 1980) (NaSo T012): Volgens DEMARTEAU zou Herigerus Lobiensis (van Lobbes) de auteur van deze vita zijn. Volgens BROUETTE is dit betwijfelbaar.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Abdij van Lobbes (?) - Datering:vóór 20 juni 980 (Van der Essen), kort na 980 (D'Haenens) - Opdracht: /
OMVANG
4328 woorden (Index scriptorum)
CONTEXT
/
INHOUD
Beschrijving van het leven, de translaties en mirakelen van de H. Landoaldus (7de eeuw) en van de translatie van de H. Landrada (7de eeuw), voorafgegaan door een proloog in de vorm van een brief van de Luikse bisschop Notger aan Womar, abt van Sint-Baafs te Gent.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (cfr. Index scriptorum)
INVLOED
Annales Sancti Bavonis Gandensis
Johannes de Thielrode, Chronicon S. Bavonis
Othelboldus, Epistola ad Otgiviam comitissam Flandriae uxorem Balduini Barbati
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Frans) Franse vertaling van de inleidende brief van Notker: J.-L. Kupper, 'Les voies de la création hagiographique: lettre d'envoi par l'évêque Notger de Liège de la Vita sancti Landoaldi. 19 juin 980', in O. Guyotjeannin en E. Poulle (red.), Autour de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an mil, Matériaux pour l'histoire, publiés par l'Ecole des chartes, 1 (Parijs, 1996) 302-303.
(Nederlands) K. Delcroix en G. Partoens, Sint-Landoald en zijn gezellen, (Leuven, 1997), 29-50
EDITIES
Acta sanctorum Belgii selecta, III (Brussel, 1785) 349-363 (Link)
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Mar., III (1668) 35-41 (Link)
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Mar., III (1865, 3e druk) 36-41 (Link)
Analecta bollandiana, 4 (1885) 192-194
Catalogus codicum hagiographicorum latinorum in bibliothecis publicis Namurci, Gandae, Leodii et Montibus asservatorum ampla documentorum appendice instructus, Ex Analectorum Bollandianorum tomis I-V et IX excerptus, Indice nunc locupletatus, Subsidia hagiographica, 25 (Brussel, 1948) 158-160
GYSSELING (M.) en KOCH (A.C.F.), Diplomata belgica ante annum millesimum centesimum scripta, 1, Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, 1 (Brussel, 1950) 235-244
HOLDER-EGGER (O.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 15/2 (Hannover, 1887) 601-607 (Link)
KOPKE (R.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 7 (Hannover, 1846) 138-139 (Link)
KUPPER (J.-L.), 'Les voies de la création hagiographique: lettre d'envoi par l'évêque Notger de Liège de la Vita sancti Landoaldi. 19 juin 980', in O. Guyotjeannin en E. Poulle (red.), Autour de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an mil, Matériaux pour l'histoire, publiés par l'Ecole des chartes, 1 (Parijs, 1996) 301-302
MIGNE (J.-P.), Patrologia latina CXXXIX (Parijs, 1853) 1109-1124 (Link) (Link)
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 3 (Paris, 1741) 586 (fragment) (Link) (Link)
SURIUS (L.), De probatis sanctorum historiis, 2 (Keulen, 1571) 281-288
SURIUS (L.), De probatis sanctorum historiis, 2 (Keulen, 1578, 2e druk) 314-321
SURIUS (L.), De probatis sanctorum historiis, 3 (Keulen, 1618, 5e druk) 204-208
SURIUS (L.), De probatis sanctorum historiis, 3 (Keulen, 1875, 6e druk) 358-364
LITERATUUR
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, martii, 3 (1865 3de druk) 35-36
AUBERT (R.), 'Hériger de Lobbes', in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 23 (Paris, 1990) 1450-1451
BABCOCK (R.), 'Heriger of Lobbes and the theological tractates of Boethius', Latomus, 68 (2009) 458-464
BABCOCK (R.), 'Heriger or Notger? The authorship of the Gesta episcoporum Leodiensium, the Vita Remacli, and the Vita Landoaldi', Latomus, 68 (2009), 1027-1049
BAIX (F.), 'L'Hagiographie à Stavelot-Malmédy', Revue bénédictine, 60 (1950) 120-164 120-162
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 136;
BAYER (C.M.M.), 'La Vita Hadelini de Notger de Liège et la protohistoire de l'abbaye de Celles', in: A. Wilkin, J.-L. Kupper (eds.), Évêque et prince. Notger et la Basse-Lotharingie aux alentrours de l'an mil (Liège, 2013) 403-483
Bibliotheca Hagiographica Latina 4700-4706 Suppl. 4704 4706c
Bibliotheca Sanctorum, 7 (Roma, 1961) 1094-1096
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 2116;
D'HAENENS (A.), Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle. Le phénomène et sa répercussion dans l'historiographie médiévale, Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 4e série, 38 (Leuven, 1967) 217-218
DELCROIX (K.), PARTOENS (G.), Sint-Landoald en zijn gezellen (Leuven, 1997)
DEPLOIGE (J.), ‘Twisten via heiligen. Hagiografische dialogen tussen de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs, 941-1079’, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 61 (2007) 31-82 (49-51)
DURY (C.), ‘Heriger of Lobbes’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 776-777
FRIS (V.), Bibliographie de l'histoire de Gand depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle, Société d'histoire et d'archéologie de Gand. Publication extraordinaire, 2 (Gent, 1907) 37-41
GYSSELING (M.), 'De relieken van de heilige Landoaldus uit de Sint-Baafsabdij', in: Heemkundig Nieuws. Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring De Oost Oudburg, 13 (Gent, 1985) 41579
HIRZEL (O.), 'Abt Heriger von Lobbes 990-1107', in: Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 8 (Leipzig-Berlijn, 1910) 20-23, 26-27, 36
HOLDER-EGGER (O.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 15/2 (Hannover, 1888) 599-601
Index scriptorum operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi 1 (Bruxelles, 1973) 155;
KUPPER (J.-L.), 'Les voies de la création hagiographique: lettre d'envoi par l'évêque Notger de Liège de la Vita sancti Landoaldi. 19 juin 980', in: O. Guyotjeannin, E. Poulle, eds. Autour de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an mil, Matériaux pour l'histoire, publiés par l'Ecole des chartes, 1 (Parijs, 1996) 303-305
KURTH (G.), 'Heriger', in: Biographie Nationale, 9 (Brussel, 1886-7) 245-252
KURTH (G.), Notger de Liège et la civilisation au Xe siècle, 1 (Parijs, 1905; anast. herdr.: Brussel, 1982) 42-43, 58-60, 232-237, 332-342
KURTH (G.), Notger de Liège et la civilisation au Xe siècle, 2 (Parijs-Brussel-Luik, 1905) 67, nr. 9
MAIER (C.T.), ‘Saints, Tradition and Monastic Identity: The Ghent Relics, 850-1100’, in: Revue belge de philologie et d’histoire/Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 85 (2007) 223-277 (241-248)
MANITIUS, Geschichte, II, 220
Monasticon belge, I (Bruges and Liège: Abbaye de Maredsous, 1890-1993) 209;
PACQUAY (J.), 'Wintershoven, geschiedkundige schets', in: Verzamelde opstellen, 8 (1932) 40-71
PONCELET (E.), Les seaux et les chancelleries des princes-évêques de Liège (Luik, 1938) 7, 158, pl. 1
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 1417-1418;
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, V (Roma, 1962-) 449-451
VAN 'T SPIJKER (I.), 'Gallia du Nord et de l'Ouest 950-1350', in: Hagiographies, II (Turnhout, 1996) 265
VAN DER ESSEN (L.), Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Université de Louvain. (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 1e série, 17) (Leuven/Paris, 1907) 367
VAN DER EYCKEN (J.), VAN DER EYCKEN (M.), 'Wachten op de prins...': Negen eeuwen adellijk damesstift Munsterbilzen (Bilzen, 2000) 15-21
VAN LOON (J.), ‘De Vita Landoaldi (anno 980) als prosopografische en historische bron’, in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire/ Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 175 (2009) 475-507
VAN TUSSENBROEK (G.), ‘Een tiende-eeuwse bisschop als projectontwikkelaar. Notger van Luik en het bouwen in de Ottoonse tijd’, in: Madoc, 10 (1996) 172-180
VERBIST (P.), ‘De Epistola ad Hugonem van Heriger van Lobbes (†1007): een belangrijk chronologisch traktaat’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 12 (1998) 30-42 (30-37)
VLEESCHOUWERS (C.), De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321, 2 (Brussel, 1990)
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1 (Berlin, 1893-1894) 3565; 3856
WEBB (J.R.), 'Notger et Hériger face au passé lointain du diocèse de Tongres-Maastricht-Liège', in: A. Wilkin, J.-L. Kupper (eds.), Évêque et prince : Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l'an Mil (Liège, 2013) 507-524
WILKIN (A.), KUPPER (J.-L.), Évêque et prince. Notger et la Basse-Lotharingie aux alentrours de l'an mil (Liège, 2013)
WORSTBROCK (F.J.), 'Heriger von Lobbes (Laubach)', in: C. Stöllinger, ed. Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserslexikon, 3 (Berlijn-New York, 1981 2de druk) 1044-1048
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Janick Appelmans
Jan Van Schaftingen
Marit Gypen

Update:
2014-03-05 10:38:25