narrative sources
        A071
Annales Gandenses
Century: 14
Chronicles
Latijn
Dioc. Tournai
County of Flanders
INCIPIT
Prologus: Cum quodam tempore occupationibus non urgerer, venit mihi in animo, qui historias factaque autentica antiquorum libenter lego et audio velociterque scribo...-- Corpus: Anno ab incarnatione Domini MCCXCVI comes Flandrie Guido XIX, alligatus Edwardo regi Anglie, regem Francorum Philippum defidavit, ut ita dicam, eique...
EXPLICIT
...ut ad propria bona, apponere posset. Sicque exercitus Flandrensis, ut populus pacis et qui invite guerrat, nisi necessitate urgeretur, cum maximo gaudio ad propria remeavit.
Sex: M- Bio: franciscan who lived in Ghent in the beginning of the 14th century.-Status author (order, function): Franciscan Friars (OFM)
EDITING
Location:Begun in the monastery of the Franciscan Friars in Ghent - Date:begun in 1308 and finished shortly before 1310 (Simons)/ before 1337 (RFHMA) - Commission: /
SIZE
/
CONTEXT
/
ABSTRACT
History of the war between the French king Philip IV the Fair and the Flemish count Guy of Dampierre, from 1296 till 1310.
SOURCES
INFLUENCE
MANUSCRIPTS
Gent, Universiteitsbibliotheek
Gent, Universiteitsbibliotheek
TRANSLATIONS
EDITIONS
DE SMET (J.-J.), Recueil des chroniques de Flandre - Corpus chronicorum Flandriae, 1, Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, Publications in 4, (3)/ Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1837) 371-436 (onder de titel: Annales fratris cujusdam anonymi conventus fratrum minorum Gandavensium)
FUNCK-BRENTANO (F.), Annales Gandenses. Nouvelle édition, Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire, 18 (Paris, 1896) 69-71
GESSLER (J.), NIERMEYER (F.), Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 205-215 (fragment)
HARTMANN (C.F.A.), Praemittitur exemplum codicis scripti a fratre quodam anonymo, qui in Bibliotheca civitatis Hamburgensis publica asservatur, Index scholarum publice privatimque in Hamburgensium gymnasio academico a Pascha 1823 usque ad Pascham a. 1824
JOHNSTONE (H.), Annales Gandenses. Annals of Ghent, Medieval Classics (London, 1951) 1-100 (reprint in: Oxford Medieval Texts (Oxford, 1985); bespreking door B.D. Lyon in Speculum, 28 (1953) 582-583)
LAPPENBERG (J.M.), in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (Hannover, 1859) 560-597
VAN BOSSELE (J.), MADDENS (N.), ‘De Annales Gandenses: een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd (1297-1310)’, in: De Leiegouw, 50/ 1a (2008) 31-172
LITERATURE
BLOCKMANS (F.), 1302. Voor en na, Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis (Antwerpen, 1941) 109-112
BRAEKEVELT (J.), et al., 'The politics of factional conflict in late medieval Flanders', Historical Research 85 (2012) 13-31 (16,18, 23)
CANNELLONI (F.), 'Giovanni Villani: De Guldensporenslag in zijn Nova Cronica en het gebruik van Vlaamse bronnen in zijn kroniek', De Leiegouw, 53 (2011) 215-234
DE PAUW (N.), 'Note sur le vrai nom du 'Minorite de Gand' ', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 81 (1912) 361-373
DE PAUW (N.), 'Quel est le nom du 'Minorite' de Gand?', in: Fédération archéologique et historique de Belgique. Annales du XXIIIème congrès (Gent, 1913), 1, Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique, 23/1 (Gent, 1914) 241-246
DEROLEZ (A.), Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent (Gent, 1977) 275 nr. 3693
FRIS (V.), 'Essai d'une analyse des Commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae, 1561) de Jacques de Meyere. Pars I: Examen des sources des Annales Flandriae', Université de Gand, Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres, 37 (1908) 67-80
FRIS (V.), Bibliographie de l'histoire de Gand depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle, Société d'histoire et d'archéologie de Gand. Publication extraordinaire, 2 (Gent, 1907) 56-57 nr. 74
FUNCK-BRENTANO (F.), 'Notes additionnelles à l'édition des Annales Gandenses', in: Chroniques artésienne (1295-1304) nouvelle édition et Chronique tournaisienne (1296-1314), Collection de textes pour servir à l'étude et l'enseignement de l'histoire, 25 (Paris, 1899) XVIII-XXIV
FUNCK-BRENTANO (F.), Annales Gandenses. Nouvelle édition, Collection de textes pour servir à l'étude et l'enseignement de l'histoire, 18 (Paris, 1896) V-XLVIII
GESSLER (J.), NIERMEYER (J.F.), Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuidnederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 204-205
GILLIODTS-VAN SEVEREN (L.), '(Rapport sur les Chroniques de Flandre)', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 5e série, 9 (1899) LXXII
HAURÉAU (B.), 'Annales de Gand, chronique latine', in: Histoire littéraire de la France, 27 (Paris, 1877) 82-87
HEYSSE (P.A.), 'L'auteur des "Annales Gandenses". Réponse à l'article de M. de Pauw "Note sur le vrai nom du Minorite de Gand"', Archivum Franciscanum Historicum, 6 (1913) 234-241
HEYSSE (P.A.), 'L'auteur franciscain des 'L'auteur franciscain des 'Annales Gandenses' ', in: Archivum Franciscanum Historicum, 4 (1911) 644-655
HOPPENBROUWERS (P.C.M.), ‘1302-2002. De Guldensporenslag en zijn nagalm in de moderne tijd’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 119 (2004) 153-173 (170)
HUYGHEBAERT (J.), ‘Guldensporenslag op drassig terrein?’, in: Biekorf, 102 (2002) 106-107
JOHNSTONE (H.), Annales Gandenses. Annals of Ghent, Medieval Classics (London, 1951) xi-xxvii
LAMBERT (V.), 'Chronicles of Flanders 1200-1500. Chronicles written independently from 'Flandria Generosa'', in: Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 19 (Gent, 1993) 43-55
LAMBERT (V.), ‘De Brugse Metten: een andere lieu de mémoire van de Vlamingen’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 139 (2002) 185-198 (190-191)
LAMBERT (V.), ‘De Guldensporenslag van fait-divers tot ankerpunt van de Vlaamse identiteit (1302-1838): de natievormende functionaliteit van historiografische mythen’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 115 (2000) 365-391 (passim)
LAMBERT (V.), De Kronieken van Vlaanderen 1164-1520: een overzicht, met bijzondere aandacht voor hun basis, de 'Genealogia comitum Flandriae' (Flandria Generosa), 2, Licentiaatsverhandeling (Gent, 1988) 179-194
LAPPENBERG (J.M.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (Hannover, 1859) 555-559
LEVELT (S.), ‘Annales Gandenses’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 66
LORENZ (O.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1887 3de druk; reprint: Graz, 1966) 20
LYON (B.D.), 'Reviews', in: Speculum, 28 (1953) 582-583
MOLINIER (A.), Les Sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 (4 vols.) (Paris, 1902-1904) nr. 2888
MOLINIER III 187-188
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 68;
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 284
SCHOTTE (B.), ‘Beroering in Brugge en de moorden op Michiel van Lo en Pieter uten Sacke, 1309’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 144 (2007) 5-27 (passim).
SIMONS (W.), Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225-ca. 1350), Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 121 (Brussel, 1987) 34-39
VAN BOSSELE (J.), MADDENS (N.), ‘De Annales Gandenses: een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd (1297-1310)’, in: De Leiegouw, 50/ 1a (2008) 5-176 (5-27)
VAN CAENEGEM (R.C.), 'Annales Gandenses', in: Guide to the sources of Medieval History (Amsterdam/New-York/Oxford, 1978) 33
VAN DUYSE (H.), 'Un passage des Annales Gandenses du moine minorite de Gand', in: Bulletin de la Société de Gand/ Handelingen der Maatschappij voor geschied- en oudheidkunde te Gent, 7-8 (1899) 43-54
VAN GOETHEM (H.), 'De Annales Gandenses, auteur en kroniek. Enkele nieuwe elementen', in: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 35 (1981) 49-59
VAN WERVEKE (H.), 'Bijdrage tot een nieuwe uitgave van de Annales Gandenses', in: Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Groningen, 1959) 109-115
VANDERPUTTEN (S.), 'From sermon to science: monastic prologues from the southern Low Countries as witnesses of historical consciousness (10th-15th centuries)', in: W. Verbeke, et al. (eds.), Medieval Narrative Sources: A gateway into the medieval mind (Mediaevalia Lovaniensia Series I: Studia, 34) (Leuven, 2005) 37-54
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 2000) passim
VERBRUGGEN (J.F.), 'De Gentse Minderbroeder der Annales Gandenses en de krijgskunst in de periode 1302-1304', in: Bulletin de la Société de Gand/ Handelingen der Maatschappij van geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.s., 4 (1949-50) 43525
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 424 noot 3
LINKS
Desiderata:

Contributor:
Marit Gypen

Update:
2013-06-04 14:59:35

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries (Brussels: Royal Historical Commission, since 2009). URL: www.narrative-sources.be (accessed ).