narrative sources

1772
        NL0212
Vervolg op het Scriptum van Rudolf Dier van Muiden
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anni Domini MCCCCL in crastino...
EXPLICIT
...quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis.
Geslacht: M- Bio: Petrus Hoorn werd in 1424 te Hem bij Hoorn geboren. In 1442 werd hij opgenomen in het Heer-Florenshuis te Deventer, waar hij librarius werd. Petrus Hoorn is aldaar in 1479 overleden.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:tussen 1472 en 1479 (Romein). Het is ook mogelijk dat de schrijver telkens na de dood van een broeder diens leven heeft opgetekend - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Heer-Florenshuis (St. Hiëronymushuis) werd gesticht in 1383. Vanuit dit huis van Broeders van het Gemene Leven werd o.a. in 1387 het klooster te Windesheim gesticht. Het Heer-Florenshuis bleef voortbestaan tot in 1574.
INHOUD
Voortzetting van de door Rudolf Dier van Muiden geschreven kroniek van het Heer-Florenshuis te Deventer (NL0215). De voortzetting loopt tot in 1472. Dit vervolg is opgebouwd uit levensbeschrijvingen van broeders uit het genoemde fraterhuis, onder wie Rudolf Dier van Muiden.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 114-148
LITERATUUR
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 68-76
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 348
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) 2178
KIRSCHNER (C.), ‘Geschichtsschreibung im Rhein-Maas-Raum', in: H. Tervooren, ed. Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas (Berlin, 2006) 233-254
KRONENBERG (M.E.), 'De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer, II', in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 9 (1912) 260-262
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 95
NOORDZIJ (A.), ‘Manuscript of Anholt’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1068-1069
POST (R.), 'De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid', in: Studia Catholica 18 (1942) 316
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 377
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 184-5
VAN DER WANSEM (C.), Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie (van de) Universiteit te Leuven 4e r. 12) 24
VAN ENGEN (J.), 'The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of the Common Life', in: Revue Bénédictine 98 (1988) 178-217
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 4-25, 197
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-12-16 09:52:08

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).