narrative sources

1788
        NL0228
Die eerste oerspronck ende beghinsel van Sinte Barbaren convent binnen de stadt van Delff
Kroniek van het Sint-Barbaraconvent te Delft
16e eeuw
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Ontrent dat jaer ons Heeren duijsent driehondert ende tachtich, als die devocie hier in Hollant...
EXPLICIT
...out wesende XLIIII jaer, ende heeft geregiert jaer.
Geslacht: M- Bio: Jan Janszoon was pater van het Sint-Barbaraconvent van 1515 tot 1544.-Status auteur (orde, functie):
Geslacht: M- Bio: Christiaan van Adrichem was pater van het Sint-Barbaraconvent te Delft van 1565 tot 1572.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Delft - Datering:ca 1572. Deze tweede versie van de kroniek van het Sint-Barbaraconvent is een afschrift door Christiaan van Adrichem van (de eerste versie van) de kroniek door Jan Janszoon (zie NL0226 en NL0227), met een aantal wijzigingen en aanvullingen - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
De zusters van het Sint-Barbaraconvent, gesticht in 1400 als een afsplitsing van het Sint-Agathaconvent te Delft, namen vóór 1409 de derde regel van Franciscus aan.
INHOUD
Kloosterkroniek. Tweede versie van de kroniek van het Sint-Barbaraconvent te Delft over de jaren 1380-1469, aangevuld met beschrijvingen van enkele paters en een lijst van maters.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Utrechts Archief
VERTALINGEN
EDITIES
VERHOEVEN (G.), 'De kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen', Ons Geestelijk Erf 74 (2000) 105-152 (137-150)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
HENSEN (A. H. L.), 'Christiaan van Adrichem', in: idem, In den Hollandschen tuin (Utrecht 1930) 111-129
RIKHOF (F. H. A.), Inventaris van archivalia, verzameld door apostolische vikarissen van de Hollandse zending en katholiek gebleven kanunniken van de geseculariseerde kapittels, gedeponeerd bij het vikariaat van Utrecht, 1384-1699 (Utrecht 1993) 54
VERHOEVEN (G.), 'De kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 105-152 (114-123, 135-137)
VERMASEREN (B. A.) m.m.v. BUSCHKENS-DIJKGRAAF (M. L.), Het klooster 'Sancta Maria in Monte Sion' tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de Moderne Devotie (Pijnacker 1981) 25-33
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-17 16:33:44

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).