narrative sources

1873
        NL0313
Vita domini Johannis Hatten
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anno Domini MCCCCLXXXV in vigilia Pentecostes...
EXPLICIT
...precor non obliviscaris.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Mogelijk Deventer - Datering:kort na 1485 (Romein, zie lit., 190) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Jan van Hattum was procurator van het Heer-Florenshuis te Deventer. Het Heer-Florenshuis (St. Hiëronymushuis) werd gesticht in 1383. Vanuit dit huis van Broeders van het Gemene Leven werd o.a. in 1387 het klooster Windesheim gesticht. Het Heer-Florenshuis bleef voortbestaan tot in 1574. Jan van Hattum is in 1485 overleden.
INHOUD
Levensbeschrijving van Jan van Hattum (Johannes Hatten).
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 179-223
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 69
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 137-139
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 390
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 2034
DUMBAR (G.), ed. 4v*
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 96
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 355
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1399
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 190-192
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 45748
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2003-03-14 00:00:00

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).