narrative sources

1881
        NL0321
Vita domini Egberti quinti prioris nostri
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anno Domini MCCCCLXXXIII decimo sexto die mensis Aprilis...
EXPLICIT
...in cimiterio sancti Lebuini.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:kort na 1483 (Romein, zie lit., 189) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Egbert ter Beek werd geboren in 1419 en was sinds 1450 de vijfde rector van het Heer-Florenshuis in Deventer. Hij behoorde ook tot de stichters van het fraterhuis in Emmerik. Het Heer-Florenshuis (St. Hiëronymushuis) werd gesticht in 1383. Vanuit dit huis van Broeders van het Gemene Leven werd o.a. in 1387 het klooster Windesheim gesticht. Het Heer-Florenshuis bleef voortbestaan tot in 1574. Egbert ter Beek overleed in 1483 aan een besmettelijke ziekte. Na zijn dood vormde zijn vite, samen met de viten van een aantal zusters, de basis van het zusterboek van het Lamme van Dyesehuis (NL0175).
INHOUD
Levensbeschrijving van Egbert ter Beek. Zie ook NL0175.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 162-178
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 77
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOSSMANN (S.), ‘De vergeten boeken van de broeders. Handschriften uit het fraterhuis te Emmerik’, in: Madoc, 23 (2009) 92-101 (93-94)
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 133-137
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 385
DUMBAR (G.), ed. 4v*
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 96
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 355
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1281
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 189-190
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
VAN DEN HOMBERGH (F.A.H.), 'Jan Brugman en de Deventer broeders', in: Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de minderbroeders in de Nederlanden 46 (1991) 23-35
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 4-25, 198
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2011-05-26 11:46:23

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).