narrative sources

1882
        NL0322
Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
Narracio de origine Moderne Devocionis
15e eeuw
Historische notities
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Invisibilem Deum patrem omni potentem...
EXPLICIT
...det tibi Mater gratia. Vale.
Geslacht: M- Bio: De naam van de schrijver wordt vermeld in het opschrift van het Utrechtse handschrift: edita a venerabili patre Wilhelmo Voern, alsmede in het explicit. Wilhelmus Vornken werd in 1373 of 1374 te Utrecht geboren. In 1398 kwam hij naar het klooster Windesheim. In 1408 werd hij prior van het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle. Van 1425-1454 was Wilhelmus Vornken prior van het klooster Windesheim. Hij is in 1455 overleden.-Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:Het klooster Windesheim - Datering:tussen 1430 en 1450 (Goudriaan, 17) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
In 1387 stichtten Florens Radewijns, Johannes Brinckerinck en andere leerlingen van Geert Grote het klooster Windesheim. Vanuit dit klooster werd in 1395 het Kapittel van Windesheim opgericht. Het klooster bleef voortbestaan tot 1581/1586.
INHOUD
Verhandeling over het ontstaan van de Moderne Devotie, het klooster Windesheim en de Congregatie van Windesheim, tot ongeveer 1450.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
ACQUOY (J.G.R.), Het klooster te Windesheim en zijn invloed, III (Utrecht 1880, fotogr. herdr. Amsterdam 1968) 235-255
LITERATUUR
(S.N.), Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, tentoonstellingscatalogus (Brussel/Zwolle 1971) 7
ACQUOY (J.G.R.), Het klooster te Windesheim en zijn invloed, 2 (Utrecht, 1875-80; reprint: Amsterdam, 1968) 107-126, 211-212
ALBERTS, Historiographie 59 ,160
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 119
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 53-54
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 409
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) k. 4713
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 11933
KOHL (W.), PERSOONS (E.), WEILER (A.G.), Monasticon Windeshemense 3 (Brussel 1980) 476-512
LESSER (B.), Johannes Busch: Chronist der Devotio Moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Frankfurt am Main, 2005, Studiën zur Modernität des Mittelalters 10) 92-95
MOLL (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming, II (Utrecht, 1866) 2, 350 n. 1
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 84
PETRI TRUDONENSIS, Catalogus scriptorum Windeshemensium, ed. W. Lourdaux, E. Persoons (Leuven 1968, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der filologie (van de) Universiteit te Leuven 5e r. 3) 61-62
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 311-312
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 411
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 172-173
SCHEEPSMA (W.), ‘Vorncken, Wilhelmus’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1488-1489
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
VAN DER WANSEM (C.), Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie (van de) Universiteit te Leuven 4e r. 12) 7
VAN DER WOUDE (S.), Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver (Edam 1947; diss. Amsterdam) 177
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-12-21 13:08:27

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).