narrative sources

1895
        NL0335
Sequitur primo de fundacione et dotacione domus nostre Nove lucis sepedicte necnon consecracione capituli domus et ecclesie, brevis forma sumpta ex prohemio libri de elemosinis sive beneficiis, domui nostre graciose impensis, specialiter conscripti
Chronica huius nostre domus scilicet Nove Lucis inden Enghe ac in Valle Florum a Domino Salvatore patrono nostro ut speramus divinitus institute (versie B)
15e eeuw
Kronieken
Memorieboeken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Nobilis quondam et prepotens baro domnus Zwederus...
EXPLICIT
...et gloriam consequi valeant sempiternam. Amen.
Geslacht: M- Bio: De auteur noemt zich in de inleiding van het handschrift 'frater exiguus'. Volgens Gumbert ((1974) p. 15) is Henricus Bor de schrijver van het zogenaamde Necrologium (memorieboek). Anderen hebben het werk vervolgd.-Status auteur (orde, functie): Kartuizers (OCart)
REDACTIE
Locatie:Het klooster Nieuwlicht bij Utrecht - Datering:Ca 1440. Tussen 1398-1400 is de oorspronkelijke tekst ontstaan (Gumbert (1974) 20). De kroniek is in verschillende vormen overgeleverd al naar gelang de aard van het werk waarin de kroniek als inleiding is opgenomen (zie ook NL0334, NL0336 en NL0337). Versie B maakt deel uit van het zogenaamde Necrologium (memorieboek) van het klooster Nieuwlicht, dat verscheidene teksten, waaronder een lijst van prioren, een necrologium en lijsten van weldoeners en schenkingen, bevat (zie NL0355-NL0364). - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het klooster Nieuwlicht is gesticht in 1392 en behoorde tot de kartuizer orde.
INHOUD
Kloosterkroniek. Kroniek over de fundatie en doelstellingen van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht. De kroniek was oorspronkelijk misschien de inleiding tot een register van weldoeners. De schrijver stelt namelijk: ex prohemio libri de elemosinis sive beneficiis domui nostre graciose impensis, specialiter conscripti.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Utrechts Archief
VERTALINGEN
EDITIES
VAN HASSELT (L.), Het necrologium van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht (Utrecht, 1886) 8-16 (overduk van BMHG 9 (1886) 126-392 (133-141))
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 185
GUMBERT (J. P.), Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert (Leiden, 1974) 15-22
MAZEURE (N.), ‘Chronicon Vallis novae lucis’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 442
MOLL (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming, II (Utrecht, 1866) 2, 121-122, 351
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 77
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 465
SCHOLTENS (H. J. J.), 'De literaire nalatenschap van de karthuizers in de Nederlanden', Ons Geestelijk Erf 25 (1951) 37
SCHOLTENS (H. J. J.), 'Necrologie van de Utrechtse kartuizers', AAU 71 (1952) 97-108
VAN HASSELT (L.), Het necrologium van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht (Utrecht, 1886) 1-6, 265-268
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-12-08 14:23:21

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).