narrative sources

1921
        NL0361
Cum infrascriptis dominibus, ecclesiis et personis domus nostra habet perpetuam fraternitatem sive societatem specialem...
15e eeuw
Memorieboeken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Primo cum domo nostra Hollandie, prope Montem sancte Gertrudis...
EXPLICIT
...Et ista clausula habetur in litteris nostris pretactis.
Geslacht: M- Bio: De auteur noemt zich in de inleiding van het handschrift 'frater exiguus'. Volgens Gumbert ((1974) p. 15) is Henricus Bor de schrijver van het zogenaamde Necrologium (memorieboek). Anderen hebben het werk vervolgd.-Status auteur (orde, functie): Kartuizers (OCart)
REDACTIE
Locatie:Het klooster Nieuwlicht bij Utrecht - Datering:Ca 1440. De tekst maakt deel uit van het zogenaamde Necrologium (memorieboek) van het klooster Nieuwlicht, dat verscheidene teksten, waaronder een kroniek (NL0335), een lijst van prioren, een necrologium en lijsten van weldoeners en schenkingen, bevat (NL0355-NL0364 en NL0570-NL0578). - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het klooster Nieuwlicht is gesticht in 1392 en behoorde tot de kartuizer orde.
INHOUD
In dit deel van het memorieboek van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht worden confraternitates genoemd.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Utrechts Archief
VERTALINGEN
EDITIES
VAN HASSELT (L.), Het necrologium van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht (Utrecht, 1886) 64-66 (overduk van BMHG 9 (1886) 126-392 (189-191))
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 185
GUMBERT (J. P.), Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert (Leiden, 1974) 15-22
MOLL (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming, II (Utrecht, 1866) 2, 121-122, 351
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 77
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 465
SCHOLTENS (H. J. J.), 'De literaire nalatenschap van de karthuizers in de Nederlanden', Ons Geestelijk Erf 25 (1951) 37
SCHOLTENS (H. J. J.), 'Necrologie van de Utrechtse kartuizers', AAU 71 (1952) 97-108
VAN HASSELT (L.), Het necrologium van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht (Utrecht, 1886) 1-6, 265-268 (overdruk van BMHG 9 (1886) 126-392 (126-131, 391-392))
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-18 11:07:49

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).