narrative sources

2077
        NL0517
Summata cronica terra Gelrensis
15e-16e eeuw
Genealogieën
Kronieken
Latijn
Hertogdom Gelre
INCIPIT
Anno Domini octingentesimo sexagesimo octavo...
EXPLICIT
...anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:na 1477 en vóór 1517 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Korte opsommingen van de graven, sedert 1339 hertogen van Gelre, met toegevoegde stambomen en enkele oorkonden aangaande de opvolging. Deze korte kroniek loopt van 868 tot en met de dood van hertog Adolf in 1477.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
VERTALINGEN
EDITIES
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 145
KIRSCHNER (C.), ‘Geschichtsschreibung im Rhein-Maas-Raum', in: H. Tervooren, ed. Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas (Berlin, 2006) , 233-254
MEIJ (J.), 'De Gelderse bloem en de Gelderse kronieken', in: Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre, 66 (1972) 19
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 67
NOORDZIJ (A.), ‘Beginsel des lantz van Gelre’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) , 159-160 (160)
NOORDZIJ (A.), ‘Geschiedschrijving en nationale identiteit. Gelre in de vijftiende en zestiende eeuw’, in: Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre, 95 (2004) 6-48
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-12-03 09:49:17

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).