narrative sources

2099
        NL0539
Overoude tafelen
13e-14e eeuw
Gedichten
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Circumquaque fluens Hollandia gurgite Reni
EXPLICIT
Hollandenses erat inclytus ecce comes.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Utrecht - Datering:na 1253, waarschijnlijk kort na 1274 (Tenhaeff ed.); eerste helft van de 14e eeuw (Coster) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Gedicht in twee strofen, over de stichting en de vroege lotgevallen der stad Utrecht en over de aldaar gebouwde kathedrale kerk. Tafels met dit gedicht - een tijdvers, overgeleverd zonder aanduiding der gerubriceerde letters - waren geplaatst in de Dom, die tijdens het episcopaat van Hendrik van Vianden (1250-1267) werd herbouwd. De tafels zijn in 1674 verloren gegaan.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Trier, Stadtbibliothek
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
TENHAEFF (N. B.), Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw (Utrecht 1913, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. l) 55-56
TILMANS (C.P.H.M.), De Hollandse Kroniek van Willem van Berchen (Groningen 1982, onuitgegeven doctoraalscriptie) 7-8
VAN ASCH VAN WIJCK (H. M. A. J.), Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw (Utrecht 1838, 1846, 2e druk) 19-21
LITERATUUR
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s Gravenhage 1973, RGP g.s. 143) XLIV
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 368
COSTER (H. P.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2; bespreking door I. H. GOSSES, Ned. Archievenblad 23 (1914_15) 131_133) 282 n. 2
MULLER Fz. (S.), 'De Dom van bisschop Adelbold', AAU 27 (1901) 324
TENHAEFF (N. B.) ed. 55-57
VAN ASCH VAN WIJCK (H. M. A. J.) ed. 17-21
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-19 11:24:21

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).