narrative sources

2109
        NL0549
Historia de pontificibus Traiectensibus et comitibus Hollandiae, Continuatio IV
14e (?) eeuw
Kronieken
Latijn
INCIPIT
Hic Wilhelmus amicicias plurimorum dominorum...
EXPLICIT
... ad terminandum relicta fuit.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:mogelijk oorspronkelijk in 1389, met latere omwerkingen. Waarschijnlijk meer dan één auteur. Vierde van vijf vervolgen (indeling naar Bruch ed., 320-352) op de kroniek van Johannis de Beke (J189) - Opdracht: /
OMVANG
5 paragrafen (ed. Bruch)
CONTEXT
/
INHOUD
Vervolg op de kroniek van Johannis de Beke, van 1358 tot in 1393. Mogelijk liep het vervolg in een eerder stadium tot in 1378. Er bestaan twee lezingen.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Groningen, Universiteitsbibliotheek
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s-Gravenhage 1973, RGP grote serie, 143) 326-331
BUCHELIUS (A.), LAP VAN WAVEREN (G.), Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis de episcopis Ultraiectinis... (Utrecht 1643) 119-120
PETRUS (S.) en FURMERIUS (B.), Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et comitum Hollandiae... (Franeker 1612) 106-109
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOLHUIS VAN ZEEBURGH (J.), 'Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 8 (1875) 365-374
BROKKEN (H. M.), Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten ('s-Gravenhage 1981, diss. Leiden) deel III, hoofdstuk II
BRUCH (H.), 'De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft', in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 72 (1953) 65-66, 87-89
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s-Gravenhage 1973, RGP grote serie, 143) 320-352
BRUCH (H.), ed. Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (Den Haag 1982, RGP, Grote Serie 180) X-XLIII
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 26-27
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 297
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 284-302
HINTZEN (J. D.), 'Het Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e r 9 (1922) 138
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 18 (1963-64) 143-166
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 20 (1965-66) 110-146
VAN FOREEST (H. A.), 'Traditie en werkelijkheid', Bijdragen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 22 (1968-69) 171-208
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2012-02-10 15:20:24

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).