narrative sources
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Collectie Vossius | Cod. Voss. Lat. F37
Eeuw: (?)
© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).