narrative sources
Utrecht, Universiteitsbibliotheek | 782
Eeuw: (?)
Zuidelijke Nederlanden (misschien Brugge)

f. 1r-119rChronographia; Historia de pontificibus Traiectensibus et comitibus Hollandiae;
Jan Beke; Jehan van der Beke; Johannes de Beka;
Colofon :

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).