narrative sources

1114
        P008
Brabantiae historia diplomatica
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Pars prima continet quedam privilegia a Constantino magno usque ad Karolum magnum. Titulus primus: De quibusdam legibus et privilegiis a Constantino magno usque ad Karlomannum primum principem Brabantiae. Capitulum primum: De immensa donatione quam Constantinus magnus fecit ecclesiae, ex decretis XCVIta dist. Constantinus imperator quarto die sui baptismi privilegium Romane ecclesie...
EXPLICIT
...sigillum nostrum presentibus litteris nostris duximus apponendum. Datum et actum Bruxelle in hospicio nostro anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono die decima sexta mensis augusti.
Geslacht: M- Bio: 1394-1474. Werd geboren in Gierle, nabij Turnhout. Hij was magister artium, licentiaat in canoniek recht en baccalaureus in beide rechten. Reeds in 1423 werd hij pensionaris van de stad Brussel. Hij bezat verschillende kapelanieën. In 1454 werd hij kanunnik te Sinte-Goedele (Brussel) en in 1464 werd hij thesaurier van dit kapittel.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Brussel - Datering:na 1464 beëindigd - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Het werk bestaat uit twee delen in drie volumes. Het eerste deel behandelt de geschiedenis van Constantijn de Grote tot ca 1106. Het tweede deel vangt aan met de voorouders van de Karolingers en reikt tot 1429. Dit deel heeft veel historische waarde. De kroniek bevat naast gefingeerde verhalen, vooral privileges, statuten en oorkonden van de collegiale Sinte-Goedele, van de stad Brussel en van het hertogdom Brabant.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Stadsarchief/Archives de la ville
VERTALINGEN
EDITIES
DE RAM (P.F.X.), Recherches sur l'histoire des comtes de Louvain et sur leurs sépultures à Nivelles (976-1095), in: Nouv. Mém. Acad. royale Bruxelles, 26 (1851) 48-52
DE REIFFENBERG (F.A.F.), 'Historia Brabantiae diplomatica', in: Belgicarum rerum scriptores, 1 (Brussel, 1830) 1-310 (Eerste boek van het eerste deel.) (fragment)
DE REIFFENBERG (F.A.F.), ed. Chronique de Philippe Mouskes, 3, CRH, Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1838) 703-720 (onder de titel: Extraits de la chronique inédite de Pierre a Thymo ou Vander Heyden) (fragment)
DORLANT (P.), Historie van Sinte Anna (Deventer, 1508) 100
FAVRESSE (F.), 'Actes intéressants la ville de Bruxelles, 1154-1302', in: Bulletin de la Commission Royal d'Histoire, 103 (1938) 355-512 (oorkonden)
FAVRESSE (F.), 'Documents relatifs aux réformes financières entreprises par Bruxelles de 1334 à 1386', in: Bulletin de la Commission Royal d'Histoire, 95 (1931) 111-149 (oorkonden)
FAVRESSE (F.), 'La keure bruxelloise de 1229', in: Bulletin de la Commission Royal d'Histoire, 98 (1934) 310-334
GUILARDIAN (D.), BOFFA (S.), ‘La jeunesse de Godefroid le Barbu, comte de Louvain (c. 1100), d'après la Brabantiae Historia Diplomatica de Pierre a Thymo (XVe siècle)’, in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire/ Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 165 (1999) 202-241
LITERATUUR
AMPE (A.), 'Werd Petrus a Thimo's Historia Brabantiae diplomatica toch in dietse verzen vertaald?', in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 61 (1978) 3-11
CAUCHIE (A.), BAYOT (A.), 'Rapport sur les chroniques du Brabant', in: Bulletin de la Commission Royale d'Hitsoire, 5e série 10 (1900) LXXVI-LXXVII, nr. 34
GUILARDIAN (D.), BOFFA (S.), ‘La jeunesse de Godefroid le Barbu, comte de Louvain (c. 1100), d'après la Brabantiae Historia Diplomatica de Pierre a Thymo (XVe siècle)’, in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire/ Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 165 (1999) 185-241 (185-201)
JANSSENS (J.D.), 'Subtiel vertellen, Middeleeuwse epiek in de Lage Landen', in: J.D. Janssens e.a., eds. Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 18 (Amsterdam, 1998) 9-35 (11)
KIECKENS (R.P.), s.j., 'Pierre de Thimo', in: Annales de l'Academie royale archéologique Belgique, 4e série 9 (1896) 431-488
LEFEVRE (P.L.), Organisaton ecclésiastique de la ville de Bruxelles au Moyen Age (Leuven, 1942) 50-51, 70-71, 94, 128-130, 141, 165, 211, 249, 252
PAQUOT, II (1765) 289-290
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IX (Roma, 1962-) 179-180
REIFFENBERG (F.A.), inleiding op editie 1830 I-LXVI
STEIN (R.), ‘Petrus de Thimo’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1209-1210
STEIN (R.), Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Miscellanea Neerlandica, 10 (Leuven, 1994) 101-124
VAN DER LINDEN (H.), Biographie Nationale, 24 (1926-1929) 931-933
VERMASSEN (V.), ‘Le Florarium Sanctorum de Nicolaus Clopper Jr. et le martyrologe Brabançon de Pierre de Thimo. Deux martyrologes perdus, deux hagiographes brabançons méconnus’, in: Analecta bollandiana, 126 (2008) 134-135, 140-141
WILLEMS (J.F.), 'Notice sur A Thymo et le continuateur de Clericus', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 1e série 1 (1834) 71-75
WILLEMS (J.F.), Les Gestes des ducs de Brabant en vers flamands du XVe siècle, II (C.R.H.) (Brussel, 1843) V-XII
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Martine De Reu

Update:
2011-05-17 16:12:01

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 19 juli 2024).