narrative sources

1129
        P023 - V008
Kroniek van Brabant en 's-Hertogenbosch
16e eeuw
Historiën-Gesta
Kronieken
Nederlands
Dioc. Luik
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Proloog: Inden iersten is hier te wetene die gelegentheid 'slan(d)ts....-- corpus: <**>
EXPLICIT
...ende andersins ontquamen.
Geslacht: M- Bio: De schrijver noemt zich op n.f. 299r-299v: Anno LXXXIII predicto ego Petrus de Os, filius Iohannis Rutgerss. incepi ingrossare litteras scabinales de Buscoducis et in illa practica procedere ad promotionem magistri Franconis de Langel secretarii dicti opidi cuius anima requiescat in pace. Pieter van Os (ca 1460/1470-1542): magister artium, stadsklerk (1483-1497), adjunct-stadssecretaris (1497-1498) en stadssecretaris (1498-1542) van 's Hertogenbosch.-Status auteur (orde, functie):
Geslacht: M- Bio: Mogelijk heeft een anonieme continuator het werk voortgezet (volgens Sanders (1998))-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:'s Hertogenbosch - Datering:de redactie ving aan in het begin van de 16de eeuw (volgens Sanders (1998) 1513-1515), het werk werd voltooid na 1523 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Stadskroniek van 's-Hertogenbosch van Adam tot 1523, geplaatst binnen het grotere verband van het hertogdom Brabant, met ruime aandacht voor traditioneel-Brabantse historiografische themata en voor juridische aangelegenheden in de Meierij. Het werk vangt aan met een opgave van kwartieren, steden, vrijheden, kloosters en baanderijen van Brabant.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Tilburg, Universiteitsbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
VAN LITH-DROOGEVEER FORTUIJN (A. M.), SANDERS (J. G. M.), VAN SYNGHEL (G. A. M.), eds. Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523. Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Kleine Serie LXXXVII (Den Haag, 1997) 1-351
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BLOCKMANS (W.), 'Functies van een Bossche stadskroniek', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch, 1998) 139-142
CAMPS (H.P.H.), 'Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 21 (1953) 459-461 (476)
CAMPS (H.P.H.), De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch (Utrecht, 1948) 53-56
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 350
HAGE (T.), 'Van zwanen en Trojanen. Laatmiddeleeuwse origografie in Noord-Brabant', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch, 1998) 75-88
HERMANS (C. R.), Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en meijerij van 's Hertogenbosch I ('s-Hertogenbosch, 1846) XLIII
SANDERS (J.), 'De kroniek van Peter van Os: constructie en inhoud', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch, 1998) 89-100
STEIN (R.), 'Peter van Os en de Brabantse historiografie', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch, 1998) 122-138
STEIN (R.), ‘Nationale identiteiten in de Late Middeleeuwen. Een verkenning’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 28 (2002) 232, 235
VAN DEN BICHELAER (A. H. P.), Het Bossche notariaat in de middeleeuwen, 1317-1531. Onuitgegevens doctoraal proefschrift (Nijmegen, 1989)
VAN DIJCK (G. C. M.), 'Cultuurgeschiedenis van 's-Hertogenbosch in de periode 1300-1629', in: Bossche Bouwstenen ('s-Hertogenbosch, 1978) 55
VAN LITH-DROOGEVEER FORTUIJN (A. M.), SANDERS (J. G. M.), VAN SYNGHEL (G. A. M.), eds. Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523. Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Kleine Serie LXXXVII (Den Haag, 1997) IX-XLIV
VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN (A.), ''Oirloge ende huldinge'. De relatie tussen vorm en inhoud in de kroniek van Peter van Os', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur-Boekproductie-Historiografie ('s Hertogenbosch, 1998) 110-121
VAN OUDHEUSDEN (J. A.), 'De Bossche stadskronieken', in: A. Drunen, E. Jas, J. A. Van Oudheusden, eds. Kloosters, kronieken en koormuziek. Cultuur in Bourgondisch Nederland (incl. rondwandeling) ('s-Hertogenbosch, 1991) 61-76
VAN SYNGHEL (G.), 'Het dilemma van de typologie: stadskroniek versus gewestelijke kroniek', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s_Hertogenbosch, 1998) 101-109
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Janick Appelmans
Martine De Reu
Suzan Folkerts
Véronique Lambert

Update:
2011-08-04 11:02:59

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 19 juli 2024).