narrative sources

1910
        NL0350
Kroniek van Henrica van Erp
16e eeuw
Annalen
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anno 1139 doe was Vrouclooster getimmert...
EXPLICIT
...waren segsluden van Joffer Anna van Bilant.
Geslacht: V- Bio: Henrica van Erp was abdis van het Vrouwenklooster van de abdij van Oostbroek.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
Geslacht: V- Bio: Delen van de kroniek zijn door anderen geschreven.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Vrouwenklooster van de abdij van Oostbroek - Datering:Eerste helft 16e eeuw (tot 1548). De kroniek van Henrica van Erp werd vervolgd door een anonieme continuator (NL0351) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
De abdij van Oostbroek (Sint Maria en Sint Laurentius), gesticht vóór 1113, was een benedictijner dubbelklooster. Oostbroek was sinds 1469 aangesloten bij de Congregatie van Bursfeld. Het verblijf van de nonnen, Vrouwenklooster, werd in 1503 een zelfstandige abdij.
INHOUD
Kloosterkroniek. Annalen over de jaren 1421 tot 1547, bevattende de geschiedenis van Vrouwenklooster en gebeurtenissen uit onder meer Utrecht.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DOEDENS (A.), LOOIJESTEIJN (H.), De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Middeleeuwse Studies en Bronnen 122 (Hilversum, 2010) 90-178 (even pagina's)
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, I (2de druk: Hagae Comitum, 1738) 93-121
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, I (Lugduni Batavorum, 1698) 141-182
LITERATUUR
(S.A.), De Bilt en omstreken, Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden, Merkwaardige Bijzonderheden en statistiek van Utrecht 1 (1853) 506-518
DOEDENS (A.), LOOIJESTEIJN (H.), De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Middeleeuwse Studies en Bronnen 122 (Hilversum, 2010)
LINDEMAN (H.), 'Fragment eener onuitgegeven kloosterkroniek uit de XIIe eeuw', Ons Geestelijk Erf 1 (1927) 180-183 (181)
VAN DER HEIDEN (J.), 'De kroniek van Henrica van Erp', Biltse Grift 1 (1992) 14-19
VAN TONGERLOO (L.), 'Vrouwenklooster: ontvangen glazen en memories', Maandblad Oud Utrecht 57 (1984) 37-40, 53-56
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2012-09-14 22:18:33

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 19 juli 2024).