narrative sources

2156
        2156
Vita secunda Huberti Leodiensis
Vita secunda sancti Huberti
9e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Orléans
Frankrijk
INCIPIT
EPISTOLA DEDICATORIA Incipit epistola Jonae episcopi ad Walcaudum venerabilem episcopum. Domino honorabiliter venerando et venerabiliter honorando, fratri et coepiscopo Walcaudo, Jonas, ultimus famulorum Christi famulus, aeternam in Domino salutem.
EXPLICIT
Interfluxit autem spatium temporis a prima usque ad secundam translationem annorum circiter septuaginta quinque, regnante Domino nostro Jesu Christo et pollicente suis se usque ad consummationem seculi adfuturum fidelibus, eorumque agonibus misericorditer opitulante, triumphosque feliciter atque ineffabiliter remunerante: qui vivit eum Deo Patre et regnat Deus in unitate Spiritus sancti per infinita secula seculorum. Amen. Explicit translatio Sancti Hugberti ad locum Andainum.
Geslacht: M- Bio: Jonas was geboren voor 780 in Aquitanië en stierf in 843. Hij werd benoemd tot bisschop van Orléans in 818 onder de regering van Lodewijk de Vrome, een functie die hij behield tot zijn dood. Hij was aanwezig op de synode van Parijs in 825. Jonas was een belangrijk auteur van invloedrijke werken zoals ‘De insitutione laicali’ en ‘De institutione regia’ waarin hij progressieve ideeën formuleerde over de onafhankelijkheid van de Kerk en de morele verantwoordelijkheden van leken. Hij schreef eveneens het tweede ‘vita’ van Sint-Hubertus (NaSo 2156) dat was vergezeld van een translatieverslag van de relieken van de heilige naar Andage (NaSo 2157).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Orléans - Datering:ca. 825, 80 dagen na de translatie van de relieken van Sint-Hubertus (AA SS) - Opdracht:in opdracht van Walcaudus, bisschop van Luik
OMVANG
7810 woorden
CONTEXT
Zowel dit werk als het translatieverslag dat ermee samenhing (NaSo 2157) was geschreven kort na de translatie van de relieken van Sint-Hubertus van Luik naar Andage dat vanaf dan bekend zou staan als Saint-Hubert. Walcaudus, de bisschop van Luik, keurde de translatie goed en wellicht gaf hij er zelfs opdracht toe. Diezelfde Walcaudus hervormde immers tegelijkertijd de congregatie van Andage volgens de regel van Benedictus. Omwille van die hervorming verving hij de meeste kanunniken met monniken afkomstig uit Sint-Lambertus te Luik. Dit werk moet dus gelezen worden binnen het kader van een bredere hervormingsbeweging die werd ondersteund door keizer Lodewijk de Vrome. Waarschijnlijk ligt daarin ook de verklaring waarom Jonas van Orléans, zelf ook een hervormingsgezinde bisschop, de vita schreef. Door een dergelijke translatie en de literaire productie die ermee gepaard ging, werd een stevigere religieuze cultuur, die afhing van de bisschop van Luik, in het ommeland gevestigd. Daarnaast verhinderde de translatie van de relieken van Sint-Hubertus een mogelijke rivaliteit met de cultus van Sint-Lambertus binnen de stad Luik.
INHOUD
De tweede levensbeschrijving van Sint-Hubertus. Hubertus (†727) volgde de heilige Lambertus op als bisschop van Maastricht in 703/705. In 717 koos hij Luik als nieuwe bisschoppelijke residentie en bracht er de relieken van zijn voorganger onder. De cultus rond de heilige Hubertus kwam snel na zijn dood tot stand door de elevatie van zijn relieken in de achtste eeuw, maar raakte vooral verspreid tijdens de negende en tiende eeuw als een gevolg van de translatie van zijn relieken naar de abdij van Andage (dat vanaf dan Saint-Hubert werd genoemd). In die periode werd de heilige Hubertus steeds meer in verband gebracht met de jacht, wat uiteindelijk resulteerde in de representatie van de heilige Hubertus als patroonheilige van de jagers in de elfde eeuw. Jonas, de auteur van deze tweede biografie, beweert geen toevoegingen aan het originele 'vita' (Vita prima Huberti, NaSo 2155) te hebben gemaakt maar enkel de stijl van het werk te hebben opgewaardeerd. Niettegenstaande deze opmerking, zijn er ook inhoudelijke wijzigingen doorheen het werk op te merken (Tada 2003).
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Douai, Bibliothèque Municipale
Metz, bibliothèque mediathèque
Namur, Bibliothèque publique
Paris, Bibliothèque Nationale de France
Paris, Bibliothèque Nationale de France
Saint-Omer, Bibliothèque de l’Agglomération
Trier, Stadtbibliothek
VERTALINGEN
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Nov., 1 (1887) 806-818
ARNDT (W.), Kleine denkmaeler aus der Merowingerzeit (Hannover, 1874) 70-76 (fragment)
DUEMMLER (E.), in: Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, 5 (Berolini, 1898) 348-349 (fragment)
LITERATUUR
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, nov., 1 (1887) 763-764
AMELUNG (K.), Leben und Schriften des Bischofs Jonas von Orleans (Dresden, 1888)
ANTON (H.H.), 'Jonas v. Orléans', in: Lexikon des Mittelalters, 5 (Stuttgart, 1977-1999) col. 625
ARNOLD (E.F.), 'Engineering miracles water control, conversion and the creation of a religious landschape in the medieval Ardennes', Enivronment and History, 13 (2007), 477-502
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Brussel 1903) 56-57
Bibliotheca Hagiographica Latina 3994
DESPY (G.), 'Questions sur les origines de l'abbaye de Saint-Hubert', in: J.-M. Duvosquel, J. Charneux (eds.), Saint-Hubert d'Ardenne. Hommage à Léon Hannecart (Cahiers d'histoire, 8) (Saint-Hubert, 1991) 242-256
DIERKENS (A.), 'La christianisation des campagnes de l'Empire de Louis le Pieux', in: R. Collins, P. Godman (eds.), Charlemagne's heir: new perspectives on the reign of Louis the Pious (814-840) (Oxford, 1990) 309-323
DUBREUCQ (A.), 'Le De institutione regia de Jonas d'Orléans', L'Information historique, 55 (1993), 52-56
DUPONT (C.A), 'Les débuts du culte de Saint Hubert à Andage', in: J.-M. Duvosquel, J. Charneux (eds.), Saint-Hubert d'Ardenne. Hommage à Léon Hannecart (8) (Saint-Hubert, 1991) 392-414
DUPONT (C.A), 'Les débuts du culte de Saint Hubert à Andage', in: J.-M. Duvosquel, J. Charneux (eds.), Saint-Hubert d'Ardenne. Hommage à Léon Hannecart8) (Saint-Hubert, 1991) 392-414 (393-395)
GENICOT (L.), 'Discordiae concordantium', Bulletin de l'academie royale de Belgique,classe des lettres, 51 (1965) 70
HEENE (K), 'Merovingian and Carolingian hagiography: Continuity or change in public and aims?', Analecta Bollandiana, 107 (1989), 415-428 (423-426)
Index scriptorum operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi 1 (Bruxelles, 1973) 71
KURTH (G.), 'Les premiers siècles de l'abbaye de Saint-Hubert', Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 8 (1898), 7-112 (35-50)
MANITIUS (M.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol.III, Vom Ausbruch des Kirchenstreits bis zum Ende des zwolften Jahrhunderts (München, 1959-1964) 1, 375
REVIRON (J.), Les Idées politico-religieuses d'un évêque du IXe siècle : Jonas d'Orléans et son 'De institutione regia' (L'Eglise et l'Etat au Moyen Age, 1) (Paris, 1930)
TADA (S.), 'The creation of a religious centre: Christianisation in the diocese of Liège in the Carolingian period', Journal of ecclesiastical history, 54 (2003), 209-227 (220-222)
VAN DER ESSEN (L), Etude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique (Leuven/Paris, 1907) 59
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Xavier Baecke

Update:
2012-05-15 16:57:59

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 19 juli 2024).