narrative sources
Gent, Universiteitsbibliotheek | 1641
Eeuw: (?)
abdij van Eename

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 1 december 2021).