narrative sources
Brugge, Rijksarchief | Ontdekkingen 351a
Eeuw: (?)

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 1 december 2021).