narrative sources
Stockholm Kungliga Bibliotheket | Portf. saml. Vitt. Ty., V.u. 85:9
Eeuw: (?)
Informatie
1ste helft 14de eeuw, fragm.: 2 dubbel gevouwen perkamenten bladen met ruim 600 vs. uit de 3de partie, boek 7, cap. 38-40, 49-51 en uit boek 8, cap. 64-66, 70-73

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 1 december 2021).