Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Brussel - Sinds 2009
24 september 2020
ISSN 2032-4677
Over

Narrative Sources streeft naar een uitputtend en kritisch overzicht van de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden. De databank wil alle teksten inventariseren waarvan de auteur de intentie had het verleden in verhalende vorm vast te leggen: annalen, kronieken, brieven, dagboeken, gedichten, heiligenlevens, genealogieën... Narrative Sources bestrijkt het huidige België en Nederland en die gebieden die historisch tot de Nederlanden behoren, maar momenteel deel uitmaken van Frankrijk (Frans-Vlaanderen, Frans-Henegouwen) of Duitsland (Oost-Friesland, het noordelijke Rijnland). Chronologisch gezien dekt Narrative Sources de periode tussen de zesde en de eerste helft van de zestiende eeuw.

Bij de voorstelling van elke beschreven bron worden volgende informatiecategorieën onderscheiden: identificatienummer, type, taal, auteur, biografische informatie over de auteur, titel, incipit, explicit, omvang, eeuw, regio, redactie, inhoud, context, handschriften, uitgaven, vertalingen, bronnen, invloed, literatuur, desiderata, naam van de medewerker en update code. Rekening houdend met de hernieuwde aandacht in de middeleeuwse studies voor handschriften en hun inhoudelijke samenstelling, biedt Narrative Sources bovendien de mogelijkheid de handschriftelijke context te reconstrueren waarin afzonderlijke teksten die als verhalende bronnen worden onderscheiden, zijn overgeleverd. Er dient niettemin te worden aangestipt dat de aangeboden manuscriptinformatie op dit moment nog zeer onvolledig is. Narrative Sources was oorspronkelijk een uitsluitend Nederlandstalig instrument. Intussen kan de databank echter ook in het Engels worden geraadpleegd.

De voorgeschiedenis van Narrative Sources gaat terug tot de vroege jaren 1980, toen onder anderen R.C. Van Caenegem en E. Van Mingroot het nut van een typologisch overzicht van het verhalende bronnenmateriaal uit de Zuidelijke Nederlanden begonnen te bepleiten. De huidige databank is het eindproduct van enkele opeenvolgende onderzoeksprojecten binnen de vakgroepen middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Het eerste resultaat van deze projecten bestond uit een zogenaamde 'preprint 1', getiteld De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (600-1500), en werd verspreid in een zeer beperkte oplage in 1995. Vanaf 1996 werd vervolgens de databank De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden, 600-1500. Versie 2.0 geconcipieerd en op het Internet gepubliceerd. Dit instrument maakte gebruik van SilverPlatter-software. Het werd jaarlijks geüpdatet (versies 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) tot het in 2002, dankzij een nieuw project aan de Rijksuniversiteit Groningen, werd uitgebreid tot een databank die ook de middeleeuwse noordelijke Nederlanden bestreek. Dit nieuwe instrument, De verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden. Versie 3.0, werd nog driemaal geüpdatet (versies 3.1, 3.2 en 3.3). Voor de huidige versie van Narrative Sources , gelanceerd in november 2009 en gepubliceerd door de Belgische Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, is een geheel nieuwe relationele databanksoftware ontwikkeld. Deze nieuwe, gebruiksvriendelijke toepassing maakt het mogelijk de informatie doorlopend te actualiseren. De nodige middelen hiervoor worden momenteel door de Vlaamse Hercules Stichting ter beschikking gesteld.

Een repertorium als Narrative Sources is nooit afgewerkt. Net daarom wordt het als een voortdurend work-in-progress op het Internet gepubliceerd. Zo kan de informatie doorlopend worden bijgewerkt met nieuwe gegevens, aanpassingen en correcties. Op dit moment bevat Narrative Sources om en bij de 2200 records. Ook de gebruikers van de databank kunnen nieuwe records voorleggen die, na aanvaarding door de Redactieraad, onder hun naam worden gepubliceerd in de databank.