Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Brussel - Sinds 2009
24 september 2020
ISSN 2032-4677
Copyright

Alle rechten op de pagina's en de inhoud van deze website en databank zijn voorbehouden aan de universiteiten van Gent, Leuven en Groningen en aan de Belgische Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, behalve voor privé gebruik of rekening houdend met de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Voor elke overname van informatie is een verwijzing vereist naar de URL en de auteur(s) van deze website en databank.Hoe te verwijzen ?

Verwijzing naar de databank
VOORBEELD: The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden, ed. J. Deploige (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 24 september 2020).

Verwijzing naar een specifieke record
VOORBEELD: M. Gypen, 'Sigebertus Gemblacensis, Chronicon', in The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden, ed. J. Deploige (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009), ID S050. URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op 24 september 2020).