Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Brussel - Sinds 2009
24 september 2020
ISSN 2032-4677
Contact en voorlegging van nieuwe records

Suggesties, aanvullingen, opmerkingen of vragen zijn altijd welkom. Gebruikers van deze databank kunnen ook nieuwe of bijgewerkte records voorleggen die na aanvaarding door de Redactieraad met vermelding van hun naam geïntegreerd worden in de volgende versie van Narrative Sources. Nieuwe records dienen de veldstructuur van Narrative Sources te volgen. Alle correspondentie dient gericht te worden aan:


       Jeroen Deploige
       Vakgroep Geschiedenis - Universiteit Gent
       Sint-Pietersnieuwstraat 35
       B-9000 Gent
       België

       narrative-sources@ugent.be