narrative sources
Print |
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek | 75 G 70
15e eeuw
klooster Franckentael Maior bij Worms
Informatie
1488

f. 104r-177rDialogus Noviciorum;
Thomas a Kempis; Thomas Hemerken a Kempis; Thomas Hemerken van Kempen; Thomas van Kempen;
Colofon :