narrative sources
Print |
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek | Bruikleen Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, XX
eeuw
West-Vlaanderen

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :