narrative sources
Print |
Deventer, Stadsarchief en Atheneumbibliotheek | 11 D 2
14e eeuw
Informatie
fragm. (2 aaneensluitende foliobln.) uit de 3de partie, boek 1, cap. 9 vs. 45-cap. 18 vs. 31

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :