narrative sources
Print |
Graz, Universitätsbibliothek | 1703
14e eeuw
Informatie
twee dubbelbladen met fragmenten uit de eerste partie, deel van het zgn. hs. 3, Biemans 1997

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :