narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | 911
eeuw
Informatie
fragm.: klein folioblad met 4de partie, boek 3, cap. 5 vs. 18-90, cap. 6 vs. 1-96, cap. 7 vs. 1-23

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :