narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | BPL 14 E
14e eeuw
Brabant
Informatie
ca. 1325, enige vrijwel volledige hs. van de 5de partie (3 hfdst. ontbreken geheel en 2 gedeeltelijk)

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :