narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | BPL 2552, 33, hartstrookje 9
eeuw
Informatie
fragm. van een 2-kolommig hs. met heiligenlevens uit de Spiegel historiael: 3de partie, boek 3, cap. 26, laatste letters van vs. 95-107

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :