narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1020 III IV
14e eeuw
Informatie
ca. 1350, fragm.: 4de partie, boek 3, cap. 34-37, 49-53

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :