narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1020 V
14e eeuw
West-Vlaanderen
Informatie
ca. 1375, fragm. uit de 3de partie: boek 4 cap. 5 vs. 26-cap. 27 vs. 25

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :