narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1197
eeuw
Informatie
fragm. G: blad perkament van een hs. met uittreksels uit de Spiegel Historiael, 1ste partie, boek 6, cap. 53 vs. 61-cap. 56 vs. 44, olim Zutphen, G.A.

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :