narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1527
14e eeuw
Informatie
fragm. eerste kwart veertiende eeuw

f. 1r-5rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 6r-9rRijmbijbel; Scolastica;
Jacob van Maerlant;
Colofon :