narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1739 III
eeuw
Informatie
nieuwe collatie van de Gentse fragm. door G.J. Boekenoogen

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :