narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 1739 VIII
eeuw
Informatie
afschrift van het fragm. in het S.A. te Brugge door J. Verdam

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :