narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 176
14e eeuw
Informatie
ca. 1350, fragm.: 4 bln. met 1ste partie, boek 3, cap. 2 vs. 65-cap. 9 vs. 71, cap. 15 vs. 31-cap. 33 vs. 3

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :