narrative sources
Print |
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit | Letterk. 2075
eeuw
Informatie
2 fragm. die samen 1 bl. vormen, zelfde kopiist als hs. Den Haag XX

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :